close
Share with your friends

Meie väärtused ja kultuur

Väärtused ja kultuur

KPMG töötajaid kogu maailmas ühendavad ühised väärtused, mis määravad ära selle, kes me oleme ja kuidas käitume nii oma klientide kui ka üksteisega.

KPMG töötajaid kogu maailmas ühendavad ühised väärtused.

Juhindume väärtustest

KPMG kui organisatsiooni kultuuri iseloomustab kaasatus ja koostöö. Meil kehtib avatud uste poliitika – töötajail on alati võimalik rääkida uutest ideedest või saada vastus oma küsimusele. KPMG juhid ja partnerid on valmis juhendama, toetama ning andma tagasisidet. Meil ei ole kohta kiusamisel, diskrimineerimisel ega ahistamisel.

KPMG töötajaid kogu maailmas ühendavad ühised väärtused, mis määravad ära selle, kes me oleme ja kuidas käitume nii oma klientide kui ka üksteisega. Meie väärtused aitavad meil üheskoos tulemuslikult tegutseda ja tunda end globaalse organisatsiooni liikmena.

  • Anname eeskuju – tegutseme alati nii, et meie käitumine võiks olla eeskujuks nii kaastöötajatele kui ka klientidele.
  • Austame isiksust – peame lugu inimesest sellisena, nagu ta on, tunnustame igaühe teadmisi, oskusi ja kogemusi nii üksikisiku kui ka meeskonnaliikmena.
  • Töötame üheskoos – toome välja üksteise parimad omadused ning loome tugevad ja tulemuslikud töösuhted.
  • Suhtleme avatult ja ausalt – anname õigeaegselt teavet, selgitusi ja nõu ning pakume välja edasiviivaid lahendusi, keerukates olukordades talitame otsusekindlalt ja otsekoheselt.
  • Tugineme faktidele ja toome selgust – eelduste paikapidavust kontrollides ja faktidesse süvenedes kinnistame oma mainet usaldusväärse ja erapooletu ärinõustajana.
  • Edendame ühiskonda – tegutseme oma ettevõtte vastutustundlike esindajatena ning ühiskonnas töötamise kaudu täiendame oma oskusi, kogemusi ja arusaamu.
  • Tegutseme usaldusväärselt – järgime oma töös alati kõrgeimaid kutsestandardeid, anname asjalikku nõu ja säilitame kindlalt oma sõltumatuse. 

Võta meiega ühendust

 

Soovid teha KPMG-ga koostööd?

 

loading image Küsi pakkumist