close
Share with your friends

Läbipaistvusaruanne

Läbipaistvusaruanne

Läbipaistvusaruanne

Läbipaistvusaruanne

KPMG Baltics läbipaistvusaruandega soovime teavitades avalikkust sellest, kes me oleme, milline on meie ettevõtte struktuur ja kuuluvussuhe ning milliseid kvaliteedikontrolli protseduure ja meetmeid me auditi usaldusväärsuse ja kvaliteedi tagamiseks rakendame.

KPMG Baltics OÜ läbipaistvusaruanne on koostatud vastavalt Eesti Vabariigi audiitortegevuse seaduse § 158 nõuetele, kooskõlas Euroopa Liidu direktiivi 2006/43/EÜ §’ga 40.

KPMG Baltics läbipaistvusaruanded:

Läbipaistvusaruanne