close
Share with your friends

Jätkusuutlikkuse aruanne

Jätkusuutlikkuse aruanne

KPMG Eesti koostab jätkusuutlikkuse aruandeid, kus keskendume sotsiaalsele ja keskkonnaalasele jätkusuutlikkusele ja vastutustundlikkusele.

KPMG Eesti koostab jätkusuutlikkuse aruandeid.

Jätkusuutlikkuse aruanne

KPMG Eesti koostab jätkusuutlikkuse aruandeid, milles keskendume sotsiaalse ja keskkonnaalase jätkusuutlikkuse ning vastutustundlikkuse teemadele, mis on tähtsad meie huvigruppide jaoks ning millest sõltub meie pikaajaline edukas tegevus.

Aruandes kirjeldame põhjalikult

  • riski- ja kvaliteedijuhtimise protsesse
  • sõltumatuse tagamist 
  • töökeskkonna ja personalijuhtimisega seonduvat 
  • panust turu arendamisesse 
  • keskkonnamõju 
  • panustamist ühiskonna arengusse
  • KPMG üldist arusaama jätkusuutlikkusest

 

KPMG Baltics OÜ jätkusuutlikkuse aruanded:

Jätkusuutlikkuse aruanne on koostatud vastavalt rahvusvaheliselt tunnustatud globaalse aruandlusalgatuse (Global Reporting Initiatiive, GRI) jätkusuutlikkuse aruande juhiste „G4 Sustainability Reporting Guidelines” nõuetele.

Sustainability Report