close
Share with your friends

Ettevõtte sotsiaalne vastutus

Sotsiaalne vastutus

Vastutustundlik ettevõtlus on osa meie ärimudelist ning see kajastub kõigis meie tegemistes ja äriotsustes.

Vastutustundlik ettevõtlus on osa meie ärimudelist.

Väärtustame vastutustundlikku ettevõtlust

Vastutustundlik ettevõtlus on osa meie ärimudelist ning see kajastub kõigis meie tegemistes ja äriotsustes. Pikaajaline äriedu sõltub eelkõige meie töötajate kutseoskustest ja teadmistest ning pühendumusest, klientide rahulolust ja meie kui suunanäitaja mainest. Kõiki neid tugevate ja jätkusuutlike ärisuhete jaoks olulisi tegureid käsitleme lähemalt oma jätkusuutlikkuse aruandes.

Oleme Eesti Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi liige ning aastaid toetanud Vastutustundliku Ettevõtluse Indeksi koostamist.

KPMG toetab aktiivselt töötajate erialase ettevalmistuse saamist ja kutseeksamite sooritamist. Meie töötajate seas on palju neid, kellel olemas erialane tegevusluba või kutsetunnistus (nt vandeaudiitori tegevusluba, raamatupidaja 5. ja 6. taseme kutsetunnistus, atesteeritud siseaudiitori (CIA), avaliku sektori üksuse atesteeritud audiitori (CGAP), infosüsteemide atesteeritud audiitori (CISA) kutsetunnistus).

Iga kahe aasta tagant hindame töötajate kaasatust ja pühendumust KPMG globaalse uuringu Global People Survey (GPS) tulemuste põhjal.

Korraldame regulaarselt konverentse, seminare ja töötubasid oma klientidele, kus käsitleme ettevõtjaid huvitavaid teemasid. Anname välja maksu- ning juhtimisteemasid käsitlevaid uudiskirju.

Väga oluliseks peame noorte hariduse toetamist. Koostöös Tartu Ülikooli Sihtastutusega anname igal aastal välja stipendiumi silmapaistvate õpitulemuste ja aktiivse eluhoiakuga majandusülõpilasele.

Samuti osaleme JCI projektis BeWise, et aidata tuua praktikutest külalislektoreid ülikoolide loengutesse.

Oleme valmis jagama oma teadmisi ning osutama teenuseid mittetulundusorganisatsioonidele selle eest tasu võtmata. Heaks näiteks on meie pikaajalised suhted heategevusfondiga Minu Unistuste Päev, samuti oleme aastaid teinud koostööd väikese Oisu Perekoduga.

Meie aktiivsed töötajad kuuluvad mitmesugustesse heategevuse ja ettevõtluse arendamisega seotud organisatsioonidesse nagu Ettevõtlike Noorte Koda JCI, Lions Klubid jt. 

Võta meiega ühendust

 

Soovid teha KPMG-ga koostööd?

 

loading image Küsi pakkumist