• Helen Veetamm, Author |
1 min read

Aasta viimane kvartal on kinnisvarahalduse ja -hoolduse sektoris alati kiire töötegemise aeg. Nii on 2021. aasta neljanda kvartali käibe tulemus antud sektoris ootuspäraselt rekordiline ehk 70,7 miljonit eurot, mis eelmise aasta sama perioodiga võrreldes näitab lausa 12%list kasvu. Kindlasti mõjutab siin käivet üleüldine inflatsioon ja sisendkulude kasv, kuid kahtlemata ka mahtude kasv. Valdkonna TOP10 tegijate osas üllatajaid ei ole ning turuosade jaotus püsib stabiilne.

Nagu Eestis üleüldiselt, mõjutab ka kinnisvarahalduse ja -hoolduse sektorit tööjõuturg ning muutused turul. Mõnevõrra üllatavalt ei näe 2021. aasta neljanda kvartali numbritest märkimisväärselt veel neid muutusi. Kogu sektori keskmine kuutasu on võrreldes 2020. aasta neljanda kvartaliga keskmiselt kasvanud 6% jäädes kasvutempo poolest Eesti keskmisele kasvule mõnevõrra alla.

Töötajate arv kvartalite lõikes varieerub tulenevalt hooajalisusest, samas kasvas see võrreldes 2020. aastaga siiski 4%. Suuremaks väljakutseks saab ilmselt 2022. aastal muuhulgas olema üleüldine surve palgatasemele ning ettevõtete võimekus sellega toime tulla. Kindlasti on väljakutsed tulenevalt antud sektori ettevõtete suurusest ning senistest sammudest erinevad, kuid finantsjuhtimise täpsus ja kulude planeerimise õigeaegsus otsuste tegemisel saavad olema olulised hoolimata mahtudest. Nutikad lahendused, targad otsused ja kohanemine muutuva turuolukorraga olid 2021. aastal kinnisvarahalduse ja -hoolduse sektoris määravaks ning on seda ka järgmistel aastatel.

Tags: