• Andres Soosalu, Author |
  • Siim Kannistu, autor |
1 min read

Täiendame hiljuti avaldatud blogipostitust olulise infoga. Nimelt 24.2.2022 avaldati täiendatud CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) eelnõu. Kõige olulisim muudatus võrreldes eelmise versiooniga (aprill 2021), on seotud direktiivi jõustumiskuupäevadega, mis lükkusid edasi üks või kaks aastat olenevalt ettevõtte suurusest.

Uuendatud CSRD eelnõu kohaselt peavad suured avaliku huvi üksused, kellel on üle 500 töötaja, esmakordselt avaldama direktiivi poolt nõutud informatsiooni majandusaastate kohta, mis algavad 1.1.2024 või hiljem.

Alates 1.1.2025 laieneb aruandluskohustus ka suurettevõtetele. Suurettevõtted on ettevõtted, kellel aruandekuupäeva seisuga on ületatud kaks kolmest allpool toodud näitajast:

  • 250 töötajat
  • Müügitulu 40 miljonit
  • Varade maht 20 miljonit

Eelnõu esimeses versioonis pidid suurettevõtted ja suured avaliku huvi üksused, kellel on üle 500 töötaja, raporteerima majandusaastate kohta, mis algavad 1.1.2023 või hiljem.

Ülejäänud börsil noteeritud ettevõtted (v.a mikroettevõtted) peavad CSRD direktiivi rakendama endiselt alates 1.1.2026 algavale majandusaastale.

Lisaks täpsustati, et eelnõuga kehtestatud aruandlus peab olema selgelt eristatud muudest tegevusaruande osadest, ning lisati uus paragrahv, mis käsitleb jätkusuutlikkuse aruande auditeerimist. Viimasega antakse Euroopa Komisjonile õigus võtta vastu auditeerimisstandardid delegeeritud aktide näol hiljemalt kuue aasta jooksul pärast CSRD jõustumist. Seni kuni Komisjon pole uusi auditeerimisstandardeid välja töötanud, toimub jätkusuutlikkuse aruande audit piiratud kindlustandvas vormis.

Direktiivi teiste muudatustega on võimalik tutvuda siin (inglise keeles).

Järgmine samm on direktiivi eelnõu lugemine Euroopa Parlamendis.