• Johanna Mägi, autor |
2 mins read

Eesti ehituskonsultatsioonisektor kasvas 2021. aastal võrreldes eelmise aastaga 18 protsenti. Lähiajaloo kiireima kasvuga aasta taga on osaliselt möödunud aasta koroonakriisist tingitud madal võrdlusbaas, ent niisamuti mõjutas kasvu ka Eesti ehitussektori silmapaistev edu eelmisel aastal.

Hoolimata sellest, et Eesti inseneribüroode majandustulemused 2021. aasta alguskuudel langesid, suuresti tingituna sektori hooajalisusest, tõusis büroode käive kolme järgmise kvartali jooksul ning 2021. aasta neljanda kvartali käibeks kujunes rekordiline 77 miljonit eurot.

Niisamuti on viimase 12 kuu jooksul tõusnud sektori käive töötaja kohta. Kui 2020. aastal oli sektori keskmine käive töötaja kohta 71 000 eurot, siis 2021. aastal kerkis see 86 000 euroni. Lisaks on lisandunud rekordarv uusi ehitusinseneri ettevõtteid – 2021. aastal loodi 549 uut inseneriettevõtet. Kokku oli sektoris 365 ettevõtet, mis ületasid 2021. aasta detsembri seisuga 150 000-eurost käibepiiri. Eelmise aastaga võrreldes kasvas käibepiiri ületavate ettevõtete arv 32 ettevõtte võrra ning 5 aasta taguse ajaga võrreldes on käibepiiri ületavate ettevõttete arv insenerisektoris kasvanud 124 ettevõtte võrra.

Inseneribürood, mis osutavad nii konsultatsiooni, projekteerimise kui teisi ehitusektorit toetavaid teenuseid, sõltuvad tugevalt ehitussektori käekäigust ning see näitas 2021. aasta jooksul kiiret kasvu. Lisaks tõusis ehitusettevõtete kindlustunne 2021. aasta lõpus viimase 14 aasta rekordtasemeni ning ehitussektori juhtide sõnul püsib prognoos tulevaste ehitustööde osas samuti kõrge. Ehkki tööstus- ja ehitussektoreid vaevavad praegu tarnehäired ja toorme hinnatõus, mõjutavad need näitajad inseneribüroosid vähem. Seepärast võib eeldada, et ehituskonsultatsioonisektori lähituleviku prognoos on optimistlik.

Inseneribüroode esindajate sõnul on sektori üheks suurimaks väljakutseks viimased viis aastat valitsenud kvalifitseeritud spetsialistide puudus. 2021. aasta neljandas kvartalis oli sektoris tööl 3123 töötajat, mis on 2% vähem kui 2020. aasta samal perioodil. Sektori madala tööhõivega on kaasnenud ka palgataseme järsk tõus – 2021. aasta neljandaks kvartaliks oli ehituskonsultatsioonisektori keskmine brutopalk tõusnud 2019 euroni, mis oli 14% kõrgem kui eelmisel aastal samal ajal. Näiteks Eesti keskmine töötasu kasvas möödunud aasta esimeses kolmes kvartalis 8% (neljanda kvartali andmed ei ole tänase seisuga veel avaldatud). Inseneribüroode juhtide sõnul kimbutab sektorit jätkuvalt eriala spetsialistide puudus. Tingituna tööealiste inimeste hulga vähenemisest lähitulevikus, noorte vähesest huvist eriala vastu ja tööturult lahkuvatest pensioniealistest inseneridest, võib probleem tulevikus ainult süveneda. Võistlus töötajate pärast on inseneribüroode vahel tihe ning seetõttu võib oletada, et palgakasv jätkub ka järgneval aastal.

Tutvu kogu raportiga siin.