• Indrek Alliksaar, Author |
2 mins read

Ehitusmaterjalide tootmises torkab silma kiire müügimahtude kasv 2021. aasta teises ja kolmandas kvartalis. Seejuures kasvas müük mõlemas kvartalis 6-7% võrreldes eelmise kvartaliga ja kolmanda kvartali müük ületas eelmise aasta sama perioodi müüki juba 15%. Kuigi kvartaalselt puudub informatsioon ettevõtete kasumlikkuse kohta, võib oletada, et tööstusharu puhaskasu marginaal on paranenud. Seda eeskätt seetõttu, et kogu valdkonna töötajate arv kasvas müügimahu kasvust aeglasemalt ja käive töötaja kohta tegi läbi üldise müügimahuga sarnase protsentuaalse kasvu.

Kindlasti ei ole aga kogu ettevõtete tulude kasv otse kasumireale suundumas. Muuhulgas näitavad andmed, et ehitusmaterjalide tootjad on 2021. aasta jooksul palku keskmiselt ligi 10% kasvatanud. Kuigi märkimisväärne palgatõus vähendab ühest küljest kasumlikkust, siis teisest küljest parandab see palku tõstnud ettevõtjate konkurentsivõimet ja töötajate motivatsiooni.

Võib eeldada, et tööstusharu kasumlikkus aasta kokkuvõttes sõltub suuresti sellest, kuidas suudetakse lahenda logistika ja tarneahelatega seotud väljakutsed. Müügimahtude kasvamine on positiivne, aga kui tooraine hind kasvab veelgi kiiremini ja tarneraskused põhjustavad tõrkeid tootmises ning toodete omahind liigub hüppeliselt ülespoole, siis ei pruugi puhaskasumi reale palju alles jääda. Kindlasti on ehitusmaterjalide tootmises tähtis õigesti ennustada järgnevate kuude ja aastate trende turunõudluses. See eeldab omakorda tihedat koostööd ja infovahetust hulgi- ja jaemüüjatega ning ehitajatega.

Samuti peavad kõik ettevõtjad otsa vaatama oma juhtimissüsteemidele ja mõtlema ka sellele, et kas õiged töötajad on õigetes rollides. Kiired ja suured muutused ärikeskkonnas eeldavad juhtidelt kiiremat reageerimist ja jõulisemat muutuste elluviimist. Muutuste elluviimiseks on vaja senisest rohkem inimeste juhtimisega seotud oskusi – vaid tootmise alastest tehnilistest teadmistest jääb siin väheks. Iga tegevjuhi prioriteediks on keskkonnast tingitud uued rolliootused oma meeskonnale selgeks teha ning tagada kas juhtide ja töötajate kohanemine uute rollidega või kohanemisraskustega töötajate roteerimine sobivamatesse rollidesse.

Tutvu kogu raportiga siin.