• Indrek Alliksaar, Author |
2 mins read

Ehitusmaterjalide tootmise sektorit tervikuna iseloomustas 2021. aasta esimeses kvartalis müügimahtude püsimine eelmise aasta tasemel. Samas on pilt erinevate tootesegmentide lõikes erinev.

Puidutooted

Puidutoodete müügimahud kasvasid eelmise aastaga võrreldes 18 protsenti. Ühest küljest on puidutootjate tulude kiire kasvu taga puiduhindade üldine kasv, kuid teisalt ka mahtude suurenemine. Kui võrrelda puidutootjate ja muude ehitusmaterjalide tootjate kasvutrende, siis võib endiselt täie kindlusega väita, et puidu populaarsus ehitusmaterjalina on kasvav.

Betoontooted

Betoonisegu ja betoonelementide müügimaht näitab eelmise aastaga võrreldes kerget langustrendi. Kõikide valdkonna ettevõtete müügitulu langes 2021. aasta esimeses kvartalis aastatagusega võrreldes kaks protsenti. Betoontoodete müügi puhul võib kasvu puudumist selgitada koroonapandeemiast tingitud ebakindlus ja asjaolu, et suuremate ehitusprojektide käivitamisel ollakse varasemast ettevaatlikumad. Samuti on ajutiselt külmutatud suure ehitusprojekti taaskäivitamine oluliselt keerulisem, kui väikeste objektide ehitamise alustamine.

Tööstusharu tervikuna

Kui aasta tagasi oli turul suur ebakindlus ehitustegevuse mahtude ja trendide osas, siis tänaseks on olukord muutunud ning ehitamine käib täie hooga. Varasem kartus, et turul puudub piisav nõudlus ehitumaterjalide järele, on asendunud paljude materjalide defitsiidiga.

Ootamatu nõudluse kasv ja globaalsed logistikaprobleemid on tekitanud olukorra, kus eduks ehitusmaterjalide tootmise vallas on vaja suurt paindlikkust ja kiiret turuolukorrale reageerimise võimet. Muuhulgas tähendab see seda, et tootjad vajavad kvaliteetset tööjõudu, kes on suuteline kiirelt turu muutuvatele vajadustele kohanduma. Töötajad, kes said hästi hakkama olukorras, kus sai oma tööd teha aastaid midagi oluliselt muutmata, ei pruugi enam tänases kiirelt muutuvas keskkonnas hakkama saada. Igasugune tööjõu kvalifikatsiooni tõstmine tähendab aga automaatselt lisanduvaid palgakulusid ja laiema kulubaasi tõusu. See omakorda nõuab suuremat tähelepanu toodete hinnastamisel ja paremat analüüsi tagamaks ettevõtte tegevuse kasumlikkus.

Kokkuvõtvalt võib öelda, et 2021. aasta esimene kvartal tõi materjalitootjatele palju võimalusi, kuid samas ka palju stressi. Senisest suuremate väljakutsetega seisavad silmitsi nii ostujuhid, tootmisjuhid, personalijuhid, kui ka tippjuhid. Nagu ikka, võidavad segastes oludes need, kes suudavad oma meeskonna kõige paremini koostööd tegema panna ja uue olukorraga kohaneda.

Tags: