• Margus Olesk, Author |
2 mins read

2020. aasta majandusaasta aruanded on mitmete ettevõtete jaoks esimene aruandeperiood, kus pandeemia mõjud kajastuvad finantsaruannetes. Praeguses olukorras hõlmab majandusaasta aruande koostamise protsess enamat kui tavapärast aastaaruande uuendamist ajakohase informatsiooniga. Aruande lugejad ootavad harjumuspäraselt avalikustatavast informatsioonist rohkem teavet. Pandeemia on investorite, regulaatorite ja muude huvigruppide tähelepanu suunanud sellele, kas ja kuidas ettevõtted kriisist väljuvad. Sellises väljakutsuvas olukorras on tõhus suhtlemine aruande lugejatega ettevõtete jaoks olulisem kui eales varem ja see tähendab finantsaruannetes oma ettevõtte loo rääkimist, tehtud otsuste ja kasutatud hinnangute selgitamist pandeemia olukorras.

Aitamaks teil oma lugu rääkida teie ettevõtte konkreetsetest oludest lähtuvalt, on KPMG loonud illustratiivse COVID-19 mõjude avalikustamise juhendi. See materjal toetab teid majandusaastaaruande koostamise käigus selge, sisuka ja konkreetse esitusviisi loomisel, et teie majandusaasta aruanne annaks aruande kasutajatele asjakohast teavet.

Juhend illustreerib pandeemia mõju avalikustamist järgmiste valdkondade lõikes:

  • Tegevuse jätkuvusega seotud ebakindlus;
  • Kuidas avalikustada koroonapandeemiast tingitud määramatuse ja riskide mõju varade väärtuse hindamisele (nii finantsinstrumentide kui ka mitte-finantsvarade puhul);
  • Likviidsusriski avalikustamine;
  • Valitsusepoolse abi avalikustamine (näiteks töötukassa hüvitised ning maksusoodustused);
  • COVID-19 tingitud rendisoodustuste avalikustamine; ning
  • Dividendide maksmise peatamine.

Pandeemia mõjude avalikustamine praktikas võib osutuda väljakutsuvaks ning soovitan vajaduse korral kaasata aastaaruande koostamise protsessi samuti audiitoreid või raamatupidamisnõustajaid, kes saavad pakkuda vajalikku tuge aastaaruande koostamise protsessi. Nende kaasamine varajases faasis aitab tagada aastaaruandes esitusviisi, mis täidab investorite, regulaatorite ja muude huvigruppide ootusi.

COVID-19 illustratiivne avalikustamise juhend on kättesaadav KPMG Eesti IFRS instituudi kodulehelt või vajutades siia.

Juhul kui soovid rohkem teada, kuidas kajastada pandeemiaga seotud tehinguid raamatupidamises nagu näiteks erinevad valitsusepoolseid abipakette ja rendisoodustusi ning kuidas pandeemia mõjutab raamatupidamislikke hinnanguid, soovitan vaadata detsembris toimunud KPMG veebikoolitust „COVID-19 mõjud finantsaruandlusele“. Koolitusel käsitletud teemade ning järelvaatamise võimaluse kohta saad lähemalt lugeda siit.

Tags: