KPMG establishes strong foundation and triples revenue in 2015

KPMG establishes strong foundation

KPMG in Denmark generated total revenue of DKK 277 million from 1 January to 30 September 2015. On a 12 month basis, KPMG tripled revenue to more than DKK 300 million against DKK 101 million in the first year of operation 2013/2014.

1000

Contacts

Helge Coroli Frandsen

Press inquiries, Media Relations Lead

KPMG in Denmark

Email

Related content

KPMG in Denmark generated total revenue of DKK 277 million from 1 January to 30 September 2015. On a 12 month basis, KPMG tripled revenue to more than DKK 300 million against DKK 101 million in the first year of operation 2013/2014.

“We accelerated growth in 2015, developed our business and strengthened cooperation with existing and new clients alike. Our clear quality and client focus combined with short decision paths make KPMG an attractive partner to our clients when they have to navigate in an environment of constant change,” said CEO and Senior Partner Thomas Hofman-Bang.

The positive commercial development continued at a faster pace than expected in KPMG’s second financial year, and total revenue from audit, assurance, tax advisory services, management consulting, risk consulting and deal advisory increased significantly to DKK 277 million (incl. DKK 72 million from KPMG Acor Tax) for 9 months against DKK 101 million for 13 months in financial year 2013/2014.

Revenue was distributed as follows:

  •  Audit of financial statements and other assurance services: 43%
  • Tax advice: 27%
  • Other advisory services: 30%

 

The portfolio of Public Interest Entities (cf. section 21 (3) of the Danish
Auditors Act) developed positively, and KPMG’s audit clients include, among
others, A.P. Møller – Mærsk A/S, Aalborg Portland A/S, Carlsberg A/S, Codan
A/S, Europæiske Rejseforsikring A/S, Nykredit Forsikring A/S, Post Danmark A/S and Statoil Denmark A/S. Overall, KPMG services more than 25% of Denmark’s 100 largest companies and more than half of the companies in the C20 Cap index on Nasdaq Copenhagen.

 

In 2015, KPMG established a strong foundation for continued progress with the election of a Board of Directors, which contributes to business development out of the two competency centers in Copenhagen and Aarhus and approves strategies and action plans. Additionally, KPMG moved into the company’s new permanent headquarters ‘KPMG Front’ at Dampfærgevej in Copenhagen’s old free port. The new headquarters form the perfect framework for KPMG’s continued growth and the 450 employees’ cooperation across Advisory, Audit and Tax.

“We challenge conventions in the market and make a strong point of working across teams and borders to let our clients gain as much as possible from the strong competencies in our global network. That creates value for clients, and we therefore expect to continue the positive development and growth in 2016,” said Thomas Hofman-Bang.

 

On the global scene, the KPMG network’s growth continued in the financial year ended 30 September with an 8.1% increase in revenue (local currency) and a particularly strong development within Advisory and Tax. KPMG International increased the number of partners and employees by 12,000 to 174,000 world-wide.

 

The transparency report for 2015 can be found here and KPMG International’s annual report can be found here. KPMG in Denmark has changed its financial year from 1 January – 31 December to 1 October – 30 September. The annual report for the Danish company for 1 January 2015 – 30 September 2015 will be published mid-January 2016.

_____________________________ 

 

KPMG skaber stærkt fundament og tredobler omsætningen i 2015

 

KPMG i Danmark skabte en samlet omsætning på 277 mio. kr. i perioden 1. januar – 30. september 2015. På 12 måneders basistredoblede KPMG omsætningen til over 300 mio. kr. mod 101 mio. kr. i det første driftsår 2013/2014.

”Vi accelererede væksten i 2015, videreudviklede forretningen og styrkede samarbejdet med både eksisterende og nye kunder. Vores klare kvalitets- og kundefokus samt korte beslutningsveje gør KPMG til en attraktiv partner for kunderne, når de skal navigere i en hverdag præget af konstant forandring,” siger CEO og Senior Partner Thomas Hofman-Bang.

Den positive forretningsmæssige udvikling fortsatte i et højere tempo end forventet i KPMGs andet regnskabsår, og den samlede omsætning fra revision, assurance, skatterådgivning, management consulting, risk consulting og deal advisory steg markant til 277 mio. kr. (inkl. 72 mio. kr. fra KPMG Acor Tax) for 9 måneder mod 101 mio. kr. for 13 måneder i regnskabsåret 2013/2014. Omsætningen fordelte sig som følger:

 

  • Revision og assurance: 43%
  • Skatterådgivning: 27%
  • Anden rådgivning: 30%

 

Derudover udviklede porteføljen af virksomheder af offentlig interesse (jf. revisorlovens § 21, stk. 3) sig positivt, og KPMGs revisionskunder omfatter bl.a. A.P. Møller – Mærsk A/S, Aalborg Portland A/S, Carlsberg A/S, Codan A/S, Europæiske Rejseforsikring A/S, Nykredit Forsikring A/S, Post Danmark A/S og Statoil Denmark A/S. KPMG betjener samlet set mere end 25% af Danmarks 100 største virksomheder og over halvdelen af virksomhederne i C20 Cap-indekset.

 

I 2015 skabte KPMG et stærkt fundament for fortsat fremgang med valg af en bestyrelse, som bidrager til udviklingen af forretningen med afsæt i de to kompetencecentre i København og Aarhus og godkender strategier og handlingsplaner. Derudover flyttede KPMG til virksomhedens nye permanente hovedsæde ’KPMG Front’ på Dampfærgevej i Nordhavn.


Det nye hovedsæde skaber de perfekte rammer om KPMGs fortsatte vækst og de 450 medarbejderes samarbejde på tværs af rådgivning, revision og skat.

”Vi udfordrer konventionerne i markedet og lægger stor vægt på at arbejde på tværs af teams og landegrænser, så vores kunder får størst muligt udbytte af de stærke kompetencer i vores globale netværk. Det skaber værdi for kunderne, og derfor forventer vi også at fortsætte de positive takter og væksten i 2016,” siger Thomas Hofman-Bang. 

På globalt plan fortsatte KPMG-netværkets vækst i regnskabsåret, der sluttede 30. september, med en fremgang i omsætningen i lokal valuta på 8,1% og særlig stærk udvikling inden for rådgivning og skatterådgivning. KPMG International øgede antallet af partnere og medarbejdere med 12.000 til 174.000 på verdensplan.

 

Gennemsigtighedsrapporten for 2015 kan læses her og årsrapporten for KPMG International kan læses her. KPMG i Danmark har ændret regnskabsår fra 1. januar – 31. december til 1. oktober til 30. september. Årsrapporten for den danske virksomhed for 1. januar 2015 – 30. september 2015 offentliggøres medio januar 2016.

This announcement was prepared in Danish and translated to English. In case of discrepancies or doubt, the Danish version will prevail.

KPMG P/S, Dampfærgevej 28, 2100 København Ø, Tel: +45 7070 7760, CVR no. 25578198

KPMG Acor Tax P/S, Tuborg Havnevej 18, 2900 Hellerup, Tel: +45 3945 1700, CVR no. 34082200

© 2021 KPMG P/S and KPMG Acor Tax P/S, both entities being Danish limited liability partnerships and member firms of the KPMG global organisation of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

For more details about the structure of the KPMG global organisation please visit https://home.kpmg/governance

Connect with us

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Request for proposal