egetæpper wins KPMG’s CSR Strategy Prize

egetæpper wins KPMG’s CSR Strategy Prize

At this year’s CSR Awards, egetæpper a/s won KPMG’s special award the CSR Strategy Prize, which for the 5th consecutive year is awarded to a company that incorporates CSR or sustainability in its business strategy.

1000

Contacts

Email

Related content

The jury nominated egetæpper as the company has managed to strengthen its position in a challenged industry and navigate through the financial crisis by basing its business model on sustainability as its primary competitive parameter.

“The Strategy Prize is all about honoring companies that inspire others to integrate and work strategically with CSR in their business. I was therefore pleased to be able to present the prize to egetæpper, which challenges the industry’s traditional business models through their well-structured approach to CSR work, proving that sustainability can generate growth and value in business,” said Thomas Hofman-Bang, CEO & Senior Partner at KPMG.

Berendsen A/S and Duba-B8 were among the finalists, which the jury consisting of CSR professionals from Novo Nordisk, Green Network, the Confederation of Danish Industry and Coop had to choose from.

“It was a strong team of finalists this year, and it was evident that the CSR work among the participating companies is about more than adhering to regulation and reporting properly and correctly. It is about integrating CSR in the business and ensuring that the efforts contribute to releasing companies’ potential,” said Thomas Hofman-Bang.

KPMG’s Sustainability team focuses on the strategic approach to CSR work as a tool to mitigate risk and create business opportunities in the light of the global challenges faced by companies on a daily basis. KPMG also hosted a so-called side event at which head of program Maria Kawita Nielsen of the social entrepreneurship project Mind Your Own Business – which has recently been awarded the Danish crown prince couple’s social prize 2015 – and representatives from four involved micro businesses presented and took part in the debate at a well-attended workshop.

 


 

egetæpper vinder KPMG’s CSR Strategy Prize

Ved dette års CSR Awards vandt egetæpper a/s KPMG’s specialpris CSR Strategy Prize, som for 5. år i træk uddeles til en virksomhed, der i særlig grad viser, at CSR eller bæredygtighed er tænkt ind i forretningsstrategien.

Juryen nominerede egetæpper, fordi virksomheden har formået at styrke sin position i en udfordret branche og komme godt igennem finanskrisen ved at basere sin forretningsmodel på bæredygtighed som det primære konkurrenceparameter.

”Strategiprisen handler om at hædre virksomheder, som kan inspirere andre til at integrere og arbejde strategisk med CSR i deres forretning. Derfor var jeg også glad for at kunne overrække prisen til egetæpper, som med deres velstrukturerede tilgang til CSR-arbejdet udfordrer branchens traditionelle forretningsmodeller og beviser, at bæredygtighed kan skabe vækst og værdi i forretningen,” sagde Thomas Hofman-Bang, CEO & Senior Partner i KPMG.

Berendsen A/S og Duba-B8 var også blandt finalisterne, som juryen bestående af CSR-professionelle fra Novo Nordisk, Green Network, DI og Coop skulle vælge mellem.

”Det var et stærkt felt af finalister i år, og det var klart for enhver, at CSR-arbejdet blandt deltagervirksomhederne handler om andet og mere end at leve op til gældende lovgivning og rapportere ordentligt og korrekt. Det handler om at integrere CSR i forretningen og sikre, at indsatsen er med til at forløse virksomhedernes potentiale,” siger Thomas Hofman-Bang.

KPMG’s Sustainability team fokuserer netop på den strategiske tilgang til arbejdet med CSR som et værktøj til at imødegå risici og skabe forretningsmæssige muligheder i lyset af de globale udfordringer, virksomhederne dagligt står over for. KPMG afholdt også et såkaldt side-event, hvor programchef Maria Kawita Nielsen fra det sociale iværksætterprojekt Mind Your Own Business – som netop er blevet tildelt Kronprinsparrets Sociale Pris 2015 – og repræsentanter fra fire involverede mikrovirksomheder præsenterede og deltog i debatten på en velbesøgt workshop.

 

This announcement was prepared in Danish and translated to English. In case of discrepancies or doubt, the Danish version will prevail.

 

KPMG P/S, Dampfærgevej 28, 2100 København Ø, Tel: +45 7070 7760, CVR no. 25578198

KPMG Acor Tax P/S, Tuborg Havnevej 18, 2900 Hellerup, Tel: +45 3945 1700, CVR no. 34082200

© 2021 KPMG P/S and KPMG Acor Tax P/S, both entities being Danish limited liability partnerships and member firms of the KPMG global organisation of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

For more details about the structure of the KPMG global organisation please visit https://home.kpmg/governance

Connect with us

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Request for proposal