Skatteministeriet forlænger alle skattemæssige oplysningsfrister til 1. september

Skatteministeriet forlænger alle oplysningsfrister

Alle oplysningsfrister for indkomståret 2019 forlænges til den 1. september 2020.

1000

Kontakt os

Related content

Skatteministeriet har den 31. marts oplyst, at alle oplysningsfrister for indkomståret 2019 forlænges til den 1. september 2020. Herudover forlænges fristen også for andre oplysninger, som følger indsættelsesfristen for oplysningsskemaet også til 1. september 2020. Det gælder eksempelvis transfer pricing-dokumentation, der skal udarbejdes løbende og senest foreligge på tidspunktet for oplysningsfristen samt for anmodning om udbetaling efter skattekreditordningen for forsøgs- og forskningsomkostninger.

Fristerne forlænges automatisk, og der skal således ikke ansøges om tilladelse til at vente med at indgive oplysninger til 1. september 2020.

COVID-19

Fristforlængelsen gælder for følgende skatteydere:

  • Almindelige lønmodtagere mv., som modtager en årsopgørelse med frist den 1. maj.
  • Små erhvervsdrivende, fx med forældreudlejning, der modtager en årsopgørelse og som har frist den 1. juli.
  • Selvstændigt erhvervsdrivende og borgere med indkomst fra udlandet mv., der skal udarbejde et oplysningsskema med frist den 1. juli.
  • Selskaber og andre juridiske personer med frist for aflevering af oplysningsskemaet for indkomståret 2019 den 31. marts 2020 og senere.

For selvstændigt erhvervsdrivende vil en senere oplysning kunne medføre både fordele og ulemper, da forrentningen af eventuel restskat ikke er suspenderet.

For selskabers vedkommende vil indsendelse af oplysninger den 1. september ikke medføre væsentlige ulemper. De omfattede selskaber og de udskudte frister fremgår af nedenstående tabel:

COVID-19

Vil du vide mere?

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, er du mere end velkommen til at kontakte vores eksperter:

Partner i Corporate Tax Peter Rose Bjare 

Senior Manager i Corporate Tax Lars Terkilsen

Connect with us

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Request for proposal