Nye tiltag på skatteområdet øger virksomhedernes likviditet med op til 35 mia. kr. ekstra

læs mere om de nye initiativer herunder:

Regeringen er sammen med Folketingets resterende partier blevet enige om yderligere fire initiativer på skatteområdet, der øger virksomhedernes likviditet med op til 35 mia. kr. ekstra.

1000

Related content

Baggrund

Udbruddet af Covid-19 sætter dansk økonomi under et ekstremt pres. Derfor har regeringen tidligere gennemført en række forskellige tiltag på skatteområdet, der øger virksomhedernes likviditet med 165 mia. kr. Nu er regeringen samt Folketingets partier blevet enige om yderligere fire initiativer, der øger virksomhedernes likviditet med op til 35 mia. kr. ekstra.

Du kan læse mere om de nye initiativer herunder:

Skattekontoen

Den sædvanlige grænse på DKK 200.000 på selskabers skattekonto blev forøget til DKK 10 mio. den 17. marts 2020. Med det nye tiltag bliver grænsen helt ophævet i perioden primo maj 2020 til 1. april 2021. Med ophævelsen sikres selskaber med overskydende likviditet mulighed for at indbetale et ubegrænset beløb på skattekontoen og derved undgå eventuelle negative renter og samtidig bidrage til de offentlige finanser. 

Skattekredit R&D

Underskudsgivende selskaber har mulighed for at få udbetalt en skattekredit for deres forsøgs- og forskningsudgifter. Normalt udbetales skattekreditten i november, når selskabets slutskat beregnes. Med det nye tiltag fremrykkes udbetalingen så skattekreditter for 2019 bliver udbetalt i maj 2020 i stedet for november 2020. Den beløbsmæssige grænse for forsøgs- og forskningsomkostningerne på DKK 25 mio. er uændret.

Rentefrie moms og lønsumsafgiftslån til SMV'er

Halvårs momsafregnende virksomheder, der har indbetalt moms for 2. halvår 2019 den 2. marts 2020 og kvartals momsafregnede virksomheder, der har indbetalt moms for 4. kvartal 2019 den 2. marts 2020, har mulighed for at få udbetalt denne momsbetaling igen som et rentefrit lån.

Momsfrie virksomheder, som er lønsumsafgiftspligtige efter metode 4 (vognmænd, tandlæger m.fl.), der har indbetalt afgift for 1. kvartal 2020 med frist 15. april 2020, kan få genudbetalt den indbetalte afgift med tillæg af en kvartalsmæssig andel på en fjerdedel af det afgiftspligtige overskud for 2019.

Lånet skal tilbagebetales senest den 1. april 2021. 

Det er en betingelse for udbetalingen, at virksomheden ikke er under rekonstruktionsbehandling, konkursbehandling, i likvidation eller under tvangsopløsning.

Der vil endvidere ved udbetalingen ske modregning af eventuelle restancer.

Der kan anmodes om udbetaling af lånet mellem 4. maj og 15. juni 2020. Alt i alt kan der være tale om udbetaling af rentefrie lån på ca. 35 mia. kr.

Udskydelse af betalingsfristen for lønsumsafgift (efter metode 4)

De momsfrie virksomheder, der er lønsumsafgiftspligtige efter metode 4 får endvidere udskudt betalingsfristen for 2. og 3 kvartal 2020. Betalingsfristen for 2. kvartal udskydes til 1. september 2020 og betalingsfristen for 3. kvartal udskydes til 16. november 2020.

Hvis du har spørgsmål til ovenstående nye initiativer, står vores eksperter klar til at hjælpe.

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til ovenstående nye initiativer, står vores eksperter klar til at hjælpe.

Flemming Lind, Partner Indirect Taxes

Lars Terkilsen, Senior Manager, Corporate Tax

© 2022 KPMG Acor Tax, a Danish limited liability partnership and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

Connect with us

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Request for proposal