close
Share with your friends

Hvad kommer regeringens hjælpepakke til at betyde på skatteområdet?

Regeringens hjælpepakkes betydning på skatteområdet

Regeringen har taget et foreløbigt første initiativ til en hjælpepakke til afbødning af negative virkninger af COVID-19. Heriblandt er et lovforslag om midlertidig udskydelse af betalingsfrister for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt midlertidig udskydelse af angivelses- og betalingsfrister for moms m.v.

1000

Related content

Der er i dag fremsat lovforslag om midlertidig udskydelse af betalingsfrister for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt midlertidig udskydelse af angivelses- og betalingsfrister for moms m.v.

Det er hensigten, at lovforslaget skal vedtages indenfor et par dage.

Formålet med lovforslaget er at give erhvervslivet en likviditetsindsprøjtning ved at udskyde virksomhedernes betalingsfrister for A-skat, arbejdsmarkedsbidrag og moms midlertidigt. Herved får virksomhederne mulighed for at råde over beløbene længere.

Lovforslaget gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Midlertidig udskydelse af betalingsfrister for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag

Virksomhedernes betalingsfrist vedrørende indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag foreslås forlænget midlertidigt, så der med virkning fra april 2020 til og med juni 2020 sker en udskydelse af betalingsfristerne vedrørende indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, således at den A-skat og det arbejdsmarkedsbidrag, der er indeholdt for disse måneder, først skal betales fire måneder senere end normalt.

Der foreslås ingen ændringer i fristerne for indberetning af indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag.

Det er alene erhvervslivet, der omfattes af udskydelsen af betalingsfristerne og således ikke indeholdelsespligtige offentlige institutioner m.v.

Betalingsfristen for A-Skat og arbejdsmarkedsbidrag for april, maj og juni udskydes med 4 måneder.

Betalingsfristen for A-Skat og arbejdsmarkedsbidrag for april, maj og juni udskydes med 4 måneder.

Midlertidig udskydelse af fristerne for angivelse og betaling af moms

For virksomheder, der afregner moms månedligt (store virksomheder), foreslås afregningsperioden forlænget med en måned, så angivelsesfristen vil blive den 25. i den anden måned efter afgiftsperiodens udløb for afgiftsperioderne fra marts 2020 til og med maj 2020. 

Betalingsfristen for månedsafregnende virksomheder udskydes med 30 dage for marts, april og maj.

Betalingsfristen for månedsafregnende virksomheder udskydes med 30 dage for marts, april og maj.

Udskydelse af angivelsesfristen for månedsafregnende virksomheder skal ikke udskyde Skatteforvaltningens frist for at udbetale negativt momstilsvar til virksomhederne. Er virksomhedens momstilsvar for afgiftsperioden negativt, kan virksomheden således, ligesom efter de gældende regler, angive det negative momstilsvar til Skatteforvaltningen, så snart afgiftsperioden er udløbet. Herved vil virksomheden få den overskydende moms tilbage senest 3 uger efter, at Skatteforvaltningen har modtaget angivelsen, jf. opkrævningslovens § 12, stk. 2.

Det er ved at blive undersøgt, om momsperioderne for små og mellemstore virksomheder ligeledes kan forlænges.

Midlertidig forhøjelse af beløbsgrænsen for kreditsaldo på skattekontoen

Den nuværende grænse på 200.000 kr., som virksomhederne kan have stående på skattekontoen, foreslås forhøjet til 10 mio. kr. Den ny beløbsgrænse skal gælde til og med den 30. november 2020. Virksomhederne kan selv på skattekontoen regulere, hvilket beløb der skal gælde som beløbsgrænse, men det vil højst kunne fastsættes til et beløb på 10 mio. kr., og det vil tidligst kunne ske den 25. marts 2020."

Vil du vide mere?

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, er du mere end velkommen til at kontakte vores eksperter:

Partner i Corporate Tax Peter Rose Bjare 

Partner i Indirect Taxes Flemming Lind Johannsen

Director i Mobility & People Service Pernille Paisen 

© 2020 KPMG Acor Tax, a Danish limited liability partnership and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

Connect with us

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Request for proposal