close
Share with your friends

Ny boligpakke - hvad betyder det for din erhvervsejendom?

Ny boligpakke, hvad betyder det for din erhvervsejendom

Tax Matters 13th issue.

1000

Contact us

Holger Haugstrup

Tax Partner

KPMG ACOR TAX

Contact

Related content

Ny boligpakke - hvad betyder det for din erhvervsejendom?

Regeringen har sammen med et flertal i Folketinget indgået en aftale om fremtidens boligbeskatning. Aftalen er primært rettet mod boligejerne, men der er enkelte elementer, som har relevans i forhold til erhvervsejendomme. Overordnet er det positivt, at klarheden omkring de fremtidige ejendomsskatter endelig konkret påbegyndes – og der således skabes et grundlag for at vurdere de fremadrettede ejendomsskattemæssige konsekvenser. 

I denne udgave af Tax Matters har vi kort oplistet områder i aftalen, som vil have indflydelse på erhvervsejendomme. 

 

Læs nyhedsbrevet her (PDF: 169,11 KB). 

Connect with us

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Request for proposal