Indirect Taxes: Energi- og punktafgifter

Indirect Taxes: Energi- og punktafgifter

Tax Matters 12th issue.

1000

Contact us

Related content

Håndteringen af energi- og punktafgifter er til stadighed en udfordring for danske virksomheder; hvad kan der opnås energiafgiftsgodtgørelse af, hvad skal der betales punktafgifter af, og hvordan opbygges den mest optimale håndtering?

I de næste par artikler kan du bl.a. læse mere omkring godtgørelse af energiafgifter, særligt om sondring mellem
proces og rumvarme mv., komfortkøling og udvidelse af afgiftspligten ift. chokoladeafgift. 

 

Læs nyhedsbrevet her (PDF: 750,8 KB). 

Connect with us

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Request for proposal