Gennemførsel af EU's skatteundgåelsesdirektiver

EU's skatteundgåelsesdirektiver

Tax Matters 18th issue

1000

Contact us

Related content

Selskabsskat

Skatteministeriet udsendte den 31. maj 2018 udkast til nyt lovforslag om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven, ligningsloven og skattekontrolloven.

Formålet med de foreslåede ændringer er kort og godt at implementere EU's skatteundgåelsesdirektiver i dansk ret. Direktivet indeholder således minimumsstandarder for medlemsstaterne på følgende fem områder:

  • Regler for begrænsning af fradrag for rentebetalinger
  • Regler om EXIT-beskatning
  • Generelle regler om bekæmpelse af misbrug (generel omgåelsesklausul)
  • Regler for kontrollerede udenlandske selskaber (CFC-regler)
  • Regler om hybride mismatches

I dette nyhedsbrev vil vi kort og overordnet beskrive de mest relevante elementer i det foreliggende lovudkast.

 

Læs nyhedsbrevet her (PDF: 687,8 KB).

Læs den engelske version af nyhedsbrevet her (PDF: 687,8 KB).

Connect with us

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Request for proposal