EU-Kommissionen fremsætter forslag til ændring af udstationeringsdirektivet

Forslag til ændring af udstationeringsdirektivet

EU-Kommissionen har fremsat forslag til ændring af et 20 år gammelt udstationeringsdirektiv, hvis formål er at sikre ordentlige ansættelsesretlige vilkår for udstationerede medarbejdere. Forslaget kommer i kølvandet på håndhævelsesdirektivet, som skal sikre bedre anvendelse af bestemmelserne i udstationeringsdirektivet.

1000

Contact us

Christina Brink

Director, Mobility & People Services

KPMG ACOR TAX

Email

Related content

Udstationering

Læs om EU-Kommissionens nye forslag til ændringer af udstationeringsdirektivet her

Connect with us

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Request for proposal