Endnu mere åbenhed om virksomhedernes skatteforhold på vej

Endnu mere åbenhed om skatteforhold på vej

I EU arbejdes der på at virksomheders skattestrategi skal gøres tilgængelig for offentligheden. I skattekredse har diskussionen om disse transparenskrav stået på i flere år. Nu er de her, og vi har ikke set det fulde omfang endnu, hvorfor skat i endnu højere grad skal på agendaen hos direktion og bestyrelse.

1000
Soren Dalby

Head of Corporate Tax

KPMG ACOR TAX

Email

Related content

Øget fokus på virksomheders skatteforhold

Formålet med denne artikel er at give en række bud på, hvordan virksomhederne skal forholde sig i relation til offentliggørelsen af skattestrategien i Storbritannien, hvordan danske og udenlandske virksomheder allerede agerer generelt i forhold til udarbejdelsen af en skattestrategi, samt hvilke overvejelser man skal gøre sig på direktions- og bestyrelsesniveau


Man kan man med fordel reflektere over udviklingen inden for CSR-politikken over de seneste 10 år. Den var for de få og de særligt hellige i forhold til i dag, hvor den er dybt integreret i store virksomheder, som er forpligtede til at offentliggøre detaljerede CSR-rapporter efter reglerne i årsregnskabslovens § 99a. Jeg er overbevist om, at det er dér, vi også er på vej hen inden for skatteområdet.

Hent den fulde artikel her (PDF 556 KB)

 

two med talking

KPMG P/S, Dampfærgevej 28, 2100 København Ø, Tel: +45 7070 7760, CVR no. 25578198

KPMG Acor Tax P/S, Tuborg Havnevej 18, 2900 Hellerup, Tel: +45 3945 1700, CVR no. 34082200

© 2021 KPMG P/S and KPMG Acor Tax P/S, both entities being Danish limited liability partnerships and member firms of the KPMG global organisation of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

For more details about the structure of the KPMG global organisation please visit https://home.kpmg/governance

Connect with us

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Request for proposal