close
Share with your friends

Endnu mere åbenhed om virksomhedernes skatteforhold på vej

Endnu mere åbenhed om skatteforhold på vej

I EU arbejdes der på at virksomheders skattestrategi skal gøres tilgængelig for offentligheden. I skattekredse har diskussionen om disse transparenskrav stået på i flere år. Nu er de her, og vi har ikke set det fulde omfang endnu, hvorfor skat i endnu højere grad skal på agendaen hos direktion og bestyrelse.

1000
Soren Dalby

Corporate Tax Partner

KPMG ACOR TAX

Contact

Related content

Øget fokus på virksomheders skatteforhold

Formålet med denne artikel er at give en række bud på, hvordan virksomhederne skal forholde sig i relation til offentliggørelsen af skattestrategien i Storbritannien, hvordan danske og udenlandske virksomheder allerede agerer generelt i forhold til udarbejdelsen af en skattestrategi, samt hvilke overvejelser man skal gøre sig på direktions- og bestyrelsesniveau


Man kan man med fordel reflektere over udviklingen inden for CSR-politikken over de seneste 10 år. Den var for de få og de særligt hellige i forhold til i dag, hvor den er dybt integreret i store virksomheder, som er forpligtede til at offentliggøre detaljerede CSR-rapporter efter reglerne i årsregnskabslovens § 99a. Jeg er overbevist om, at det er dér, vi også er på vej hen inden for skatteområdet.

Hent den fulde artikel her (PDF 556 KB)

 

two med talking

© 2020 KPMG P/S, a Danish limited liability partnership and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Connect with us

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Request for proposal