Nye krav til udstationering til Italien - opfølgning

Nye krav til udstationering til Italien - opfølgning

Det italienske arbejdsministerium åbnede den 23. december op for deres nye hjemmeside www.distaccoue.lavoro.gov.it. Hjemmesiden samler de oplysninger, der er blevet relevante efter Italiens implementering af Håndhævelsesdirektivet. For Italiens vedkommende indebærer implementeringen nye regler med krav om underretning i forbindelse med udstationering af medarbejdere til Italien.

1000

Contact Us

Related content

Venice

Vi henviser til vores publicerede artikel af 30. november 2016 med henblik på, hvilke krav om underretning de nye regler indebærer.

I samme ombæring som lanceringen af hjemmesiden har det italienske arbejdsministerium tilkendegivet, at kravene om underretning har retroaktiv virkning. Det betyder, at alle udstationeringer, der er påbegyndt den 22. juli 2016 eller senere, og som stadig pågår den 26. december 2016, skal opfylde kravene om underretning.

Deadline for underretning – og derved for at bringe udstationeringen i overensstemmelse med de regler, der følger af Italiens implementering af håndhævelsesdirektivet – er den 26. januar 2017. Der er således tale om en relativt stram deadline, som danske – og andre udenlandske – arbejdsgivere, der udstationerer til Italien, skal sikre sig, at de overholder. Overholdes deadline ikke, kan de italienske myndigheder pålægge både den udsendende og den modtagende virksomhed sanktioner.

Det er fremadrettet som udgangspunkt alle udstationeringer til Italien, der skal overholde kravene om underretning, om end disse krav ikke stilles til f.eks. lejlighedsvise forretningsrejser. Det ændrer dog ikke på, at selv korte udstationeringer af ned til få ugers varighed ikke vil være undtaget de nye krav om underretning.

Da reglerne i øvrigt tillader det italienske arbejdsministerium at dele deres oplysninger med den italienske myndighed for social sikring, INPS, skal arbejdsgivere, der udstationerer til Italien, i højere grad end tidligere forvente, at der vil blive foretaget kontroller af de udstationerede medarbejderes A1-attester.

Det anbefales, at arbejdsgiveres indsats for at overholde underretnings-deadline den 26. januar 2017 ikke udskydes til sidste øjeblik, da der stadigvæk kan opleves problemer med at tilgå distaccoue.lavoro.gov.it.

Connect with us

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Request for proposal