EU foreslår ændringer til regler om social sikring

EU foreslår ændringer til regler om social sikring

EU-Kommissionen arbejder vedvarende på at skabe mere retfærdighed og balance på det europæiske arbejdsmarked. Et forslag går på at give medlemslande bedre muligheder for at handle, når de finder, at en A1 attest udstedt i udlandet ikke stemmer overens med de faktiske forhold. I dag er en A1 attest ugyldig først når den myndighed der har udstedt den trækker attesten tilbage.

1000

Contact us

Christina Brink

Director, Mobility & People Services

KPMG ACOR TAX

Email

Related content

EU

Læs om EU-Kommissionens forslag til ændringer af regler om social sikring her.

Connect with us

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Request for proposal