Øget fokus på bogus self-employment

Øget fokus på bogus self-employment

Bogus self- employment beskriver det arbejdsforhold, hvor en person, enten frivilligt eller ufrivilligt, påtager sig status som selvstændig erhvervsdrivende, mens arbejdsforholdets indhold og karakter svarer til et lønmodtagerforhold. Målet for kategorisering af personer, som i virkeligheden er lønmodtagere, som selvstændig erhvervsdrivende er bl.a. fraskrivelse af arbejdsgiverens ansvar i forhold til skat, forsikringer og sociale sikringsbidrag.

1000

Contact Us

Email

Related content

social sikring illustration

Både EU-Parlamentet og EU Kommissionen har hver udgivet en rapport i år, hvor bogus self-employment behandles indgående i forhold til henholdsvis Udstationeringsdirektivet og arbejdstagerbegrebet . Her fremgår det bl.a., at denne konstruktion ses på tværs af sektorer, og i mange tilfælde involverer det en tredjepart i form af et formidlingsbureau.

I EU Kommissionens rapport beskrives de måder, hvorpå de forskellige lande behandler problemet. I de fleste lande, herunder også Danmark, lægger myndigheder vægt på indholdet i arbejdsforholdet. Det betyder, at i forhold til skat og social sikring kan man ikke automatisk antage, at en arbejdstager er selvstændig erhvervsdrivende/freelancer, hvis indholdet og karakteren af det arbejde og den måde arbejdet udføres på i realiteten svarer til lønmodtagerforhold. Myndighederne vil derfor ændre arbejdstagerens status fra selvstændig erhvervsdrivende til lønmodtager med tilbagevirkende og opkræve manglende indbetaling af skat og bidrag. Der er dog lande, som er gået et skridt længere, herunder Tjekkiet, hvor den implicerede arbejdsgiver kan få en bøde på op til 74.000 EUR, og Frankrig, hvor man kan blive retsforfulgt efter opdagelse af såkaldt bogus self-employment.

Det skal du være opmærksom på

Danske virksomheder bør udvise omhu, når de hyrer f.eks. konsulenter eller lignende fra udlandet, som er i kategorien selvstændig erhvervsdrivende/freelancere. I denne forbindelse kan det anbefales, at disse personer altid får afgjort, om social sikring i deres oprindelsesland finder anvendelse (attest A1). Der vil blive taget stilling til netop arbejdstagerens status, og dette burde være tilstrækkeligt til at den danske virksomhed undgår krav om betaling af manglende bidrag m.v. med tilbagevirkende kraft.

Det skal også nævnes, at virksomheder tilbyder denne type kontrakter af hensyn til f.eks. fleksibilitet for den enkelte, og ikke fordi man forsøger at undgå sine pligter som arbejdsgiver. I lovens øjne gør det dog ingen forskel, og konsekvenser for en fejlkategorisering af en arbejdstager vil være de samme, som dem der har opstillet konstruktionen med henblik på omgåelse af regler.

Connect with us

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Request for proposal