close
Share with your friends

Ny afgørelse fra Landsskatteretten giver kraftvarmeværker ny mulighed for afgiftsoptimering

Ny mulighed for afgiftsoptimering for kraftvarmeværker

Der kan være stor forskel på den opgjorte afgiftsgodtgørelse efter E- eller V-formlen, og ændrede forhold i løbet af året kan få betydning for det mest optimale valg af metode. Det kan af gode grunde være svært for kraftvarmeværker at vide, forinden kalenderårets påbegyndelse, efter hvilken metode godtgørelsen vil være størst, og derfor kan der være et ønske om at skifte metode for indeværende eller tidligere kalenderår, grundet mulighed for en større tilbagebetaling.

1000

Contact Us

Bettina Mikkelsen

Tax Director

KPMG ACOR TAX

Contact

Related content

wall

Efter SKATs tidligere praksis har det ikke været muligt at foretage et omvalg af den metode, der i starten af kalenderåret er valgt af virksomheden, uagtet at omvalget gælder for hele kalenderåret. Denne praksis undsiges af Landsskatterettens afgørelse, og kraftvarmeværker har nu mulighed for at foretage et omvalg af metoden på et senere tidspunkt, så længe denne metode anvendes for hele kalenderåret.

 

Vi er enige i Landsskatterettens afgørelse, og den kan få betydning for fjernvarmesektoren og industrivirksomheder med kraftvarmeværker. Vi står naturligvis til rådighed for en drøftelse eller en vurdering af, om der er valgt den mest optimale metode.

 

Du er velkommen til at kontakte vores skatterådgivere, hvis du har spørgsmål angående den nye afgørelse. 

 

Betinna Mikkelsen, Senior Manager, tlf. 5077 0938 eller bettina.mikkelsen@kpmg.com

Mads Nielsen, Manager, tlf 5374 7085 eller mads.nielsen@kpmg.com
 

© 2020 KPMG Acor Tax, a Danish limited liability partnership and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

Connect with us

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Request for proposal