close
Share with your friends

Elafgiftsgodtgørelse - er kontraktsgrundlaget på plads?

Elafgiftsgodtgørelse - er kontraktsgrundlaget på plads?

SKAT har udsendt en meddelelse om elafgiftsgodtgørelse ved "server-hotel" ydelser. Godtgørelse af elforbrug til serverdrift tilfalder kunden.

1000

Related content

elafgift

Selv om reglerne her specifikt angår server-ydelser er meddelelsen en god påmindelse om, hvor værdifuldt det kan være at gennemgå det konkrete kontraktgrundlag, det overordnede aftaleforhold og den interne struktur, med henblik på at sikre den optimale moms- og afgiftssituation. I 2017 udgør elafgiften 91 øre/kWh, hvorfor den samlede afgiftsbelastning hurtigt kan runde et anseeligt beløb.

Særligt for liberale erhverv (virksomheder omfattet af bilag 1 til elafgiftsloven) og virksomheder med momsfrie aktiviteter, er det ikke uvæsentligt, om der indgås en egentlig server-hotel aftale eller en server-drift aftale – der skal sondres mellem en samlet ydelse eller en delydelse. Problemstillingen er også relevant ved lejeaftaler i forhold til driftsmidler og lignende.

Ved aftale om server-hotel vil godtgørelsen tilfalde udbyder, og det vil alt andet lige reflekteres i prisen.
Ved aftale om server-drift, vil godtgørelsen overgå til virksomheden, hvor virksomhedens momsmæssige status og status ift. elafgiftsloven er afgørende for den efterfølgende mulighed for godtgørelse.

Vi står naturligvis til rådighed for yderligere drøftelser herom.

© 2020 KPMG Acor Tax, a Danish limited liability partnership and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

Connect with us

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Request for proposal