Nyt om frihandelsaftalen mellem EU og Canada (CETA)

Nyt om frihandelsaftalen mellem EU og Canada (CETA)

EU har forhandlet et udkast til frihandelsaftale (CETA) med Canada på plads, der vil – hvis det bliver endeligt vedtaget – betyde en udvidelse af adgangen til det canadiske marked for europæiske eksportører, bl.a. ved ophævelse af de fleste importafgifter (told og afgifter) på europæiske varer, der indføres i Canada.

1000

Contact Us

Flemming Lind Johansen

Partner, Indirect Tax

KPMG ACOR TAX

Email

Related content

man-teaching

Europa-Kommissionen har anslået, at vedtagelsen af CETA vil medføre en afgiftslettelse for europæiske varer, der indføres til Canada, på ca. 500 mio. euro om året.

Udover ophævelsen af importafgifterne på europæiske varer, medfører CETA også følgende overordnede fordele for europæiske virksomheder:

 

  • Lettere adgang for europæiske virksomheder til at byde på offentlige udbudskontrakter i Canada
  • Bedre beskyttelse i Canada af europæiske immaterielle rettigheder (patenter, ophavsrettigheder mv.)
  • Lettere adgang for europæiske virksomheder til det canadiske ydelses- og investeringsmarked 
  • Øget samarbejde mellem europæiske og canadiske institutioner, der udarbejder standarder indenfor forskellige brancher og varetyper. 
  • Lettere adgang for europæiske virksomheder til at flytte personale mellem EU og Canada
  • Lettere adgang for europæiske ingeniører, revisorer og arkitekter til at udbyde deres ydelser på det canadiske marked. 

 

Europa-Kommissionen har anslået, at implementeringen af hele CETA vil medføre en øget produktionseffekt på ca. 12 mia. euro om året.

Frihandelsaftaler har historisk set været en økonomisk katalysator for verdenshandlen. EØS-aftalen er et eksempel på en frihandelsaftale. Et andet eksempel er en global aftale, der blev indgivet i slutningen af 1990'erne om afskaffelsen af told på IT- og telekommunikations varer.

Udkastet til CETA mangler forsat godkendelse af Europa Parlamentet og af Rådet for den Europæiske Union (Rådet). Det forventes, at Rådet vil godkende udkastet i løbet af oktober 2016, og at Europa Parlamentet efterfølgende vil godkende det i takt med at parlamenterne i de enkelte medlemsstater ratificerer CETA.

Der har i flere medlemsstater været demonstrationer imod vedtagelsen af CETA, og ratificeringen i de enkelte medlemsstater kan derfor give anledning til udfordringer og trække i langdrag. CETA træder således først officielt i kraft, når Rådet og Europa Parlamentet har godkendt aftalen, og den er blevet ratificeret i de enkelte medlemsstater.

Vi følger naturligvis udviklingen tæt på dette område.

 

 

Connect with us

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Request for proposal