SKAT udtaler sig om arbejdsgiverbetalt parkering

SKAT udtaler sig om arbejdsgiverbetalt parkering

SKAT har på deres høringsportal netop offentliggjort et udkast til styresignal med en præcisering af reglerne for arbejdsgiverbetalt parkering i kombination med udbetaling af skattefri befordringsgodtgørelse efter Skatterådets satser.

1000

Contact Us

Related content

Hent artiklen som PDF her

SKAT har på deres høringsportal netop offentliggjort et udkast til styresignal med en præcisering af reglerne for arbejdsgiverbetalt parkering i kombination med udbetaling af skattefri befordringsgodtgørelse efter Skatterådets satser. I deres udkast til styresignalet revurderer SKAT den tidligere noget skærpende praksis, der synes indført, da SKAT ændrede ordlyden af den juridiske vejledning i begyndelsen af 2016. I udkastet til styresignal præciseres det af SKAT, at en ansat skattefrit kan få refunderet udgifter til parkering, selvom den ansatte på grund af arbejdet par-kerer ved et andet arbejdssted end ved den sædvanlige arbejdsplads, uanset at den ansatte samtidig modtager skattefri befordringsgodtgørelse.

Skærpede regler indført af SKAT i 2016

I begyndelsen af 2016 ændrede SKAT ordlyden af afsnittet i den juridiske vejledning vedrørende arbejdsgiverbetalt parkering til følgende:

"Personalegodet arbejdsgiverbetalt parkering ved den sædvanlige arbejdsplads er skattefrit, og påvirker ikke de gældende regler om skattefri godtgørelse eller fradrag for erhvervsmæssige befordringsudgifter. Hvis den ansatte på grund af arbejdet parkerer ved et andet arbejdssted end ved den sædvanlige arbejdsplads, gælder de alminde-lige regler for godtgørelse for erhvervsmæssig befordring (…)"

Med opdateringen af den juridiske vejledning ændrede SKAT reglerne for arbejdsgiverbetalt parkering, således at der ikke længere var adgang for arbejdsgiver til skattefrit at refundere den ansattes udgifter til parkering i de til-fælde, hvor den ansatte på grund af arbejdet havde parkeret ved et andet arbejdssted end det sædvanlige, når den ansatte samtidig modtog skattefri befordringsgodtgørelse.

Connect with us

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Request for proposal