Godt nyt om el-afgift til forlystelsesvirksomheder m.fl.

Godt nyt om el-afgift til forlystelsesvirksomheder m.fl

Skatteministeren har fremsat lovforslag om at ændre bilag 1 til elafgiftsloven fra den 1. januar 2017, således at forlystelsesvirksomheder, herunder tivolier, vandlande mv., vil være berettiget til fuld afgiftsgodtgørelse af elektricitet anvendt til driften af deres forlystelser fra denne dato.

1000

Contact Us

Related content

light

Skatteministeren har fremsat lovforslag om at ændre bilag 1 til elafgiftsloven fra den 1. januar 2017, således at forlystelsesvirksomheder, herunder tivolier, vandlande mv., vil være berettiget til fuld afgiftsgodtgørelse af elektricitet anvendt til driften af deres forlystelser fra denne dato.

I dag er forlystelsesvirksomheder omfattet af bilag 1 til elafgiftsloven. Det betyder, at disse virksomheder ikke berettiget til afgiftsgodtgørelse af elektricitet anvendt til selve driften af deres forlystelser f.eks. til elektricitet til belysning eller driften af de enkelte forlystelser mv. Forlystelsesvirksomhederne er dog berettiget til delvis godtgørelse af afgiften af elektricitet anvendt til rumopvarmning og/eller komfortkøling, og dette vil også være tilfældet efter den 1. januar 2017.

Ændringen af elafgiftsloven betyder, at forlystelsesvirksomheder fra den 1. januar 2017 vil være berettiget til fuld afgiftsgodtgørelse af elektricitet anvendt til selve driften af forlystelserne. Dette er særdeles glædeligt, da området er et vigtigt turisterhverv og fordi afgræsningen af, hvad der har skullet anses som forlystelser og hvad der ikke har, gennem tiderne har givet anledning til tvivl og sager.

Vi følger udviklingen på dette område tæt.

 

Kontakt os

Du er meget velkommen til at kontakte vores skatterådgivere, hvis du måtte have spørgsmål til ovenstående.

 

Connect with us

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Request for proposal