close
Share with your friends

Transfer Pricing: Dokumentation eller beskrivelse?

Online seminar

Følg med, forstå og få klare svar. Deltag i Tax Navigation 2020

Tilmelding

Seminaret vil blive afholdt online på to forskellige datoer. Nedenfor kan du tilmelde dig den dato, der passer dig bedst:

 

Fredag den 3. april, kl. 09:00-10:00

Onsdag den 15. april, kl. 09:00-10:00

 

Beskrivelse

Baggrund

Politisk fokus samt nye regler på området medfører et øget fokus fra virksomhederne på rettidig udarbejdelse af den lovpligtige transfer pricing-dokumentation. Den nye skattekontrollov med virkning fra d. 1. januar 2019 fastslår, at den danske transfer pricing-dokumentation skal udarbejdes løbende og senest færdiggøres på tidspunktet, hvor oplysningsskemaet (selvangivelsen) skal indgives til told- og skatteforvaltningen. Baseret på verserende lovforslag forventes det, at transfer pricing-dokumentationen fremadrettet skal indsendes 60 dage efter deadline for selvangivelsen. 

Ud fra vores arbejde med udarbejdelse af transfer pricing-dokumentationer samt vores erfaringer i forbindelse med skattekontroller, oplever vi, at den faktiske dokumentation af de beskrevne forhold oftest giver anledning til de største udfordringer.

Om seminaret

På dette seminar sætter KPMG Acor Tax derfor fokus på vores praktiske erfaringer med at gå fra beskrivelse til dokumentation og diskuterer de udfordringer, man som virksomhed kan opleve i relation til dette, og hvilke udfordringer det kan medføre i en eventuel skattekontrol.

Seminarets overordnede emner er:

Beskrivelse eller dokumentation:

  • Hvad betyder det for kvaliteten af transfer pricing-dokumentationen, og opfylder man dokumentationskravet, hvis der alene indsættes en beskrivelse?
  • Hvilke udfordringer kan det medføre i forbindelse med en skattekontrol, såfremt der alene foreligger en beskrivelse?
  • Praktiske erfaringer ift. dokumentation af forskellige transaktioner, herunder:

- Hvad er en sammenlignelig transaktion, og hvad er ikke en sammenlignelig transaktion?

- Hvad gør man, hvis man ikke har adgang til sammenlignelige transaktioner, og hvad er der af alternativer?

- Gennemgang af forskellige eksempler af typiske transaktioner og metoder til at dokumentere, at der handles i overensstemmelse med armslængdeprincippet

- Anvendelse af benchmark til dokumentation. 

Målgruppe

Seminaret er henvendt til dig, der arbejder som CFO, regnskabschef, controller eller økonomichef, og som har skat som en del af dine ansvarsområder.

Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål vedrørende seminarrækken, er du meget velkommen til at skrive til os på taxevent@kpmg.com

Tax Navigation 2020

Contacts

informative image