Moms ved handel med udlandet – risici og opmærksomheder - KPMG Denmark
close
Share with your friends

Moms ved handel med udlandet – risici og opmærksomheder

10 September 2019, 9:00AM - 11:00AM, CET Aarhus, Denmark

11 September 2019, 9:00AM - 11:00AM, CET

Invitationen kan hentes her. 

 

Baggrund

De seneste år har man set et stigende fokus både nationalt og i EU på den momsmæssige håndtering af transaktioner henover landegrænserne, herunder køb og salg af varer og ydelser. Mange virksomheder er i dag omfattet af reglerne, hvilket stiller store krav til virksomhedernes compliance på området.

Momsreglerne er desuden kommet på den politiske dagsorden, hvor emner som momskarruseller og Brexit fylder meget i billedet. I forlængelse heraf er der foreslået en række ændringer over de kommende år, som både inkluderer skærpelser og lettelser, som virksomhederne fremadrettet skal navigere i.

Set i lyset heraf, er det nødvendigt med et grundlæggende kendskab til reglerne for at sikre korrekt håndtering af afregning, indberetning og fradragsret m.v.

 

Om seminaret

På dette seminar zoomer vi ind på de forskellige fokuspunkter og risici ved grænseoverskridende transaktioner, både for varer og ydelser. Seminaret vil bl.a. fokusere på indberetningsforpligtelser, herunder momsangivelse, EU-salg uden moms (tidl. Listeindberetning) og Intrastat. Derudover vil vi komme omkring viderefakturering af omkostninger og registreringsforpligtigelser, ligesom vi vil kigge ind i aktuelle emner og fremtidens momslandskab.

Seminarets overordnede emner er:

  • Gennemgang af momsreglerne for salg og køb af varer og ydelser fra ind- og udland
  • Opmærksomheder og risici i forbindelse med aktiviteter i udlandet
  • Etablering i udlandet
  • Mulighederne for momsrefusion i udlandet
  • Viderefakturering af omkostninger
  • Nyt momssystem på vej i EU
  • Brexit – betydning for told og moms

Sprog

Seminaret foregår på dansk.

Målgruppe

Seminaret er henvendt til dig, der arbejder som CFO, regnskabschef, controller eller økonomichef, og som har moms som en del af dine ansvarsområder. I løbet af seminaret vil vi komme omkring de praktiske aspekter ved momshåndteringen samt de mere overordnede forhold, som man bør holde sig for øje, hvis man sidder med ansvaret for compliance på momsområdet.

 

Tid og sted

København

Onsdag den 11. september 2019 kl. 09.00-11.00

Tuborg Havnevej 18, 2900 Hellerup 

 

Århus

Tirsdag den 10. september 2019 09.00-11.00

Marselis Hotel, Strandvejen 25, 8000 Aarhus

 

Tilmelding

Det er gratis at deltage til seminarrækken. 

Man kan enten tilmelde sig det enkelte seminar eller samtlige seminarer i samme mail. 

 

Seminaret berettiger til 2 timers efteruddannelse for godkendte revisorer. Ønsker man et kursusbevis, er det muligt at registrere dette på seminardagen.  

 

København: tilmelding skal ske senest den 4. september 2019 ved mail til taxevent@kpmg.com

Århus: tilmelding skal ske senest den 3. september 2019 ved mail til betina.brauner@kpmg.com

 

Parkering

Det er muligt at parkere foran KPMG Acor Tax' bygning.  

 

Vi ser frem til at byde dig velkommen.

Contacts

TAX NAVIGATION 2019

Connect with us

 

Want to do business with KPMG?

 

Request for proposal