NewTech/AI-Strategi

Kunstig intelligens er i gang med at ændre almindelige forretningsgange fundamentalt, og virksomheder, der implementerer kunstig intelligens, opnår i øjeblikket hurtigt konkurrencefordele. Ideen med vores NewPractice-tankegang er, at vi ser enhver forretningsstrategi som en AI-strategi. Der er simpelthen ikke råd til ikke at tænke AI ind i ligningen, når man som virksomhed udvikler nye strategier.

Derfor tilbyder vi rådgivning i NewTech-strategier, der er funderet i tre søjler:

NewTech/AI-strategi:

Omfatter fire fokusområder:

 • AI-virksomhedsstrategi - Enhver strategi omfatter en AI-strategi. AI vinder frem overalt og er i dag et så afgørende grundelement, at alle virksomheder bør lægge en strategi for AI og inkorporere denne i deres overordnede virksomhedsstrategi.

  Vi bistår organisationer med både at udvikle en AI-virksomhedsstrategi og supplere deres eksisterende strategi med en AI-søjle.

  Vi har udviklet en solid og veldokumenteret tilgang, som understøttes af træningsworkshops og små 'proof of concepts' (PoCs).

 • AI booster - Vi hjælper kunder med at forankre AI-teknologier i deres produktudvikling med henblik på at designe, bygge og udvikle bedre produkter på kortere tid.

 • NewPractice scans - Vi nytænker de traditionelle arbejdsprocesser ved at analysere eksisterende arbejdsprocesser og finde muligheder, hvor vi kan bruge en kombination af nye teknologier til at optimere processen.

 • Udvikling af NewTech forretnings- og driftsmodel - Vi giver kunderne indsigt i, hvad der skaber værdi, og hvordan deres organisation eller forretningsenhed skal organiseres og sættes op for at opnå deres værdimål og optimere og forbedre deres driftsværdi.

  Ved hjælp af NewTechs modenheds- og kompetenceanalyser hjælper vi jer med at formulere et nyt og skarpt værditilbud (value proposition) og identificere de værdiskabende elementer, som udgør jeres værditilbud, samt opbygge virksomhedens evne til at differentiere sig fra konkurrenterne i markedet og gennemføre sine strategiske prioriteter.
   

Lederuddannelse:
Vi udbyder lederuddannelsesprogrammer, som giver jer værktøjer til at skabe den vision, der er nødvendig for at styre jeres organisation i den rigtige retning i en verden i hastig forandring og den praktiske indsigt til at gøre visionen til virkelighed.

Vi tilbyder kundetilpassede programmer, som kombinerer praktiske sessioner og workshops med muligheden for at afprøve vores nye teknologier i et samarbejdsorienteret miljø.

Vi afholder også inspirerende foredrag og paneldiskussioner inden for NewTech-området for at vise de seneste teknologiske landvindinger.

NewTech-teknologier anvendt i forbindelse med transaktionsrådgivning:

NewTech hjælper kapitalfonde med at styrke deres due diligence-teams med erfarne AI-specialister, som ved hjælp af analytiske værktøjer og nye teknologier kan bidrage til at skabe større indsigter i forbindelse med virksomhedstransaktioner og køb og frasalg af aktiviteter.
 

Er jeres virksomhed tilstrækkelig moden til at udnytte AI-løsninger i jeres forretningsmodel?