Virksomheden ønskede at opnå omkostningsbesparelser ved at reducere antallet af fuldtidsmedarbejdere, der var beskæftiget med repetitive processer, samt fokusere på, hvordan fremtidige processer kunne klargøres til automatisering fra start.

KPMG NewTech-teamet assisterede med at udarbejde et PoC for en enkelt proces ved at lave en businesscase til at vurdere det overordnede økonomiske og organisatoriske potentiale og mobilisering af organisationen.

I denne forbindelse blev personalet uddannet i analyse, udvikling og proceskontrol. NewTech-teamet udarbejdede i samarbejde med kunden en bæredygtig driftsmodel, der omfattede standardiserede processer, som kunne skaleres både organisatorisk og teknisk.

Projektet resulterede i fuld automatisering og implementering af PoC-processen. Mere end 15 medarbejdere på tværs af Norden blev uddannet i udvikling og styring af robotter. I alt 10 processer blev automatiseret og klargjort til produktion, så de var klar til at skabe værdi, så snart infrastrukturen var fuldt implementeret.

Indførelsen af robotteknologi i virksomheden samt de potentielle fordele, som kunne høstes, blev kommunikeret til hele virksomheden og blev positivt modtaget på alle niveauer.