Robotic Process Automation (RPA) bruges til at udvikle softwarerobotter, der udfører repetitive opgaver. RPA er med andre ord automatisering af regelbaserede processer, der efterligner de trin, et menneske ville foretage for at udføre processerne. En softwarerobot interagerer med det eksisterende brugerinterface, præcis som et menneske ville gøre det.

Det betyder, at der ikke er behov for at ændre de underliggende systemer for at automatisere processerne. Det er et naturligt første trin i automatisering, og da softwarerobotten kan udføre arbejdet hurtigt og konsistent, kan der opnås både omkostningsbesparelser og kvalitetsforbedringer.

Da softwarerobotten bruger det eksisterende brugerinterface, kan den hurtig integreres og være i produktion inden for kort tid, hvilket gør, at RPA hurtigt kan skabe værdi frem for at udvikle webservices eller Application Programming Interfaces (API'er) i de første sprints.

De største fordele ved RPA omfatter reducerede omkostninger, høj skalerbarhed, hurtig procesudførelse og ensartethed.

Er jeres processer klar til at blive automatiseret? Her er tre indikatorer, der skal tages med i vurderingen:

  • Processerne er digitaliserede

  • Processerne er standardiserede og repetitive

  • Processerne er (eller burde være) regelbaserede og kræver ikke menneskelige skøn, så processen kan udføres korrekt uden behov for særskilt vurdering og evaluering.

Klik her og se, hvordan vi gennemførte en RPA Proof-of-Concept (PoC) i et stort nordisk teleselskab, der blev skaleret på tværs af forretningen med en robust driftsmodel

Kontakt Mads Kaysen for at høre mere om automatiseringsprocesser i jeres virksomhed.