Microsoft Dynamics AX | KPMG | DK
close
Share with your friends

Microsoft Dynamics AX

Microsoft Dynamics AX

KPMG er jeres Microsoft Dynamics AX Business Transformation partner.

KPMG er jeres Microsoft Dynamics AX Business Transformation partner.

Microsoft Dynamics AX er et avanceret ERP-system med en enkel og intuitiv brugergrænseflade bygget på en kraftfuld agil platform. Microsoft Dynamics AX er et kernesystem, som 3. parts industrispecifikke løsninger let kan integreres til.

KPMG leverer teknologiydelser til alle typer Microsoft Dynamics AX-projekter: fra optimering af eksisterende platforme, re-implementeringer, opgraderinger og fulde end-to-end-design- og -systemimplementeringer.

I KPMG forstår vi de udfordringer, vores kunder har i et stærkt konkurrencepræget marked. Overvejelser om en implementering af et nyt avanceret ERP-system som Microsoft Dynamics AX kræver en god strategi og en solid udvælgelsesproces, men også en grundlæggende forståelse af hvordan man kan udføre en ny implementering, en opgradering eller en optimering.

For at få mest ud af jeres investering hjælper KPMG med at anlægge en holistisk, men fokuseret tilgang til jeres Microsoft Dynamics AX-projekt. Vi sikrer, at de tre indflydelsessfærer, der er afgørende for et vellykket projekt, er tænkt nøje igennem og håndteres optimalt: Mennesker, processer og teknologi.

 

Mennesker
Hvis en virksomhed virkelig skal transformeres, er det nødvendigt, at organisationen tager ejerskab for det nye værktøj og for de processer, som skal implementeres. Brugeradoption og -ejerskab er nøglen til en god transformation.

KPMG hjælper med at sikre dette. Vi anvender en kombination af skræddersyet change management-metoder og en pragmatisk og agil projektmodel. Vi fører en tæt dialog om processen med virksomhedsledelsen og slutbrugerne for at gennemføre forandringer hensigtsmæssigt, løbende og agilt. Dette sker fra projektet initialt defineres, til det er live og funktionsdygtigt. Vi kalder dette 'Open Loop Collaboration'.

 

Processer
KPMG's ledende industrieksperter arbejder side om side med funktionelle AX-konsulenter. Vi forbinder forretning, proces og systemer med hands-on workshops og forudkonfigurerede Dynamics AX-miljøer. Vi udfordrer normen, når det giver forretningsmæssig mening, og sikrer, at beslutningstagere løbende kan se og prøve systemet, inden valget skal tages.

 

Teknologi
KPMG har udviklet avancerede AX-systemskabeloner, som gør det muligt at implementere nye miljøer på ganske kort tid. Denne metode anvendes fra det første testmiljø og gennem hele udviklingen, indtil det færdige system testes og går i produktion på enten Microsoft Azure eller on premises.

KPMG arbejder med afprøvede metoder, der sikrer, at jeres Microsoft Dynamics AX-udviklings- og testmiljøer oprettes og testes hurtigt og agilt. Vi anvender Cloud og Lifecycle Services (LCS) for at levere hurtig, konsistent og lettilgængelige miljøer.


KPMG er jeres Microsoft Dynamics AX Business Transformation partner.

Følg os

 

Tilbudsforespørgsel

 

Send

Contact us