close
Share with your friends

Business Intelligence, Analytics and Enterprise Performance Management

BI

KPMG – jeres Business Intelligence, Analytics og Enterprise Performance Management partner.

KPMG: Jeres Business Intelligence, Analytics og Enterprise Performance Management partner.

For at opnå eller fastholde en position som markedsleder er det i stadig stigende grad essentielt at udnytte teknologi som en primær drivkraft til forretningens succes, til understøttelse af forretningsprocesser samt til at omdanne data til viden og handling. Teknologi er imidlertid kun en del af ligningen - forståelse for forretningen og de centrale processer, der driver virksomheden, er lige så vigtige faktorer for at drive den forventede succes.

Hos KPMG stræber vi efter at hjælpe vores kunder på rejsen mod at blive teknologisk visionære ved at kombinere effektive og standardiserede teknologiske rammeværk og metoder med vores industri- og fageksperters domæneviden.

Vi forstår jeres forretning, fra økonomifunktionen til indkøb og risikostyring, og har en bred forretningsviden. Samtidig tilbyder vi en stærk teknisk ekspertise i arbejdet med Microsoft Business Intelligence-platformen.

Vi leverer ikke kun viden eller teknologi – vi supporterer hele forretningens transformationsproces.

Vi er et dedikeret team af Business Intelligence og Enterprise Performance Management-konsulenter i Danmark, Europa og globalt - klar til at støtte jeres forretning.

KPMG – jeres Business Intelligence, Analytics og Enterprise Performance Management partner.


Enterprise Performance Management (EPM)

Den nuværende og fremtidige intelligente finansfunktion må bevæge sig ud over sin controller-tankegang og traditionelle finansielle rapportering for at blive en værdiskabende leverandør af intelligent information, som bestyrelsen og virksomhedsledelsen kan stole på, når der skal træffes strategiske beslutninger for forretningen.

Rollen som CFO er i stigende grad baseret på effektiv brug af teknologi, at være på forkant med udviklingen og proaktivt imødekomme de behov, som ledelsen og andre centrale interessenter i forretningen har.

At bruge teknologi til at reducere omkostninger, give strategisk rådgivning, effektivt allokere knappe ressourcer, skabe indsigtsfulde analyser, samarbejde og integrere de finansielle processer i forretningen kan positionere CFO'en som en værdiskabende partner for forretningen, der kontinuerligt er opmærksom på effektivitet, omkostninger og risici.

På basis af Tagetiks EPM-platform leverer KPMG konsulentydelser, rådgivning om brancherelevante best practices, EPM-design samt support til procesimplementering og EPM-løsninger. Dette er baseret på Tagetiks samlede EPM-platform, der muliggør:

 • Integreret finansiel planlægning i én samlet løsning, der tilgodeser interessenters behov
 • Samarbejdsorienteret budgettering, planlægning og prognosticering, der hjælper med til at sikre transparens og agilitet
 • Cash flow-planlægning skræddersyet til forskellige branchers behov og krav
 • Finansiel Fast Close til lovbestemte og ledelsesmæssige rapporteringsformål
 • Omkostningsallokering og profitabilitetsanalyser
 • Konsekvensanalyse af konkurrerende finansielle scenarier
 • Næste generation af planlægningsmodeller som Beyond Budgeting eller driver-baseret budgettering
 • Multienheds- og multivaluta-konsolidering af komplekse holdingstrukturer
 • Automatiseret og samarbejdsorienteret Financial Disclosure Management håndteret i en effektiv proces
 • Finansiel governance dækkende et væld af lovgivningsmæssige krav til compliance 
 • Dashboarding og rapportering enten integreret i Tagetik-platformens integrerede rapporteringsmotor eller via en af de udbredte business intelligence-platforme på markedet

KPMG tilbyder højt kvalificeret design og understøttelse af økonomifunktionens kompetencer tilvejebragt af en teknologisk visionær EPM-platform, hvor slutproduktet er væg-til-væg it- og procesunderstøttelse af en effektiv og moderne økonomifunktion.
 

Business Intelligence & Analytics
Business Intelligence (BI) er blevet en integreret del af de fleste virksomheder i dag. Men mange virksomheder føler sig dog udfordret i forbindelse med BI, idet anvendelsen af BI udbredes i større og større grad, og forventningerne til, hvad man kan bruge BI til, stiger, samtidig med at mængden og kompleksiteten af data løbende øges.

Implementering af BI kan i alle virksomheder omfatte flere indbyrdes forbundne områder:

 • Tilpasning af forretningsmæssige behov
 • Sikring af en stærk governance på tværs af organisationen
 • Forståelse af vigtige forretningsprocesser og kerneværdier
 • Styring af information til at opbygge standardiserede og fleksible datamodeller til support af forretningens behov
 • Implementering af en solid BI-platform tilpasset virksomhedens eksisterende infrastruktur.

Nøglen er at fokusere på de vigtigste elementer for at transformere virksomheden, generere den forventede værdi og samtidig gøre tilgangen så enkel som mulig.

Følg os

 

Skal vi arbejde sammen?

 

loading image Tilbudsforespørgsel