close
Share with your friends

Ønsker din organisation et bedre overblik over jeres kunder? Ønsker I at skabe en bedre service, men mangler overblikket?

Customer Relationship Management (CRM) eller kunderelationsstyring handler om at tiltrække nye kunder og udvikle eksisterende kunder. Særligt sidstnævnte er centralt for organisationen, da udviklingen af eksisterende kunder er langt mindre omkostningstung, end det er at tiltrække og opbygge nye kunderelationer. Et skræddersyet CRM-system tilpasset jeres forretningsprocesser vil både forbedre kundeoplevelsen, automatisere forretningsprocesser og give bedre indsigt i eksisterende kundedata. I sidste ende vil det skabe et bedre return on marketing investments for jeres organisation.

Det kendskab, som virksomheden løbende opnår om potentielle og eksisterende kunder, er ofte gemt i Excel-ark og medarbejdernes hoveder. Derfor skal kendskabet til kunderne sættes i system, så virksomheden kan anvende denne viden som et aktiv til at servicere kunderne bedre end konkurrenterne og give dem en så god oplevelse, at de ikke smutter over til konkurrenten.

Opnå stærke synergieffekter med Microsoft Dynamics 365 
KPMG hjælper virksomheder med at opnå profitabel vækst og øge deres konkurrenceevne ved at implementere Microsoft Dynamics 365. Vi kan levere et gnidningsfrit sammenspil mellem virksomheders forskellige Microsoft-programmer, så de opnår stærke synergieffekter. KPMG understøtter forretningen inden for områderne:

●     Marketing

●     Salg

●     Service

Drevet af de nyeste teknologier, såsom kunstig intelligens, sikrer KPMG en struktureret tilgang til opsamling og brug af data, så vi kan give jeres virksomhed den bedste forretningsindsigt. 

KPMG’s NGO-løsning
KPMG har i samarbejde med nogle af de største NGO’er i Danmark udviklet og implementeret en NGO-løsning, der fokuserer på donor- og medlemshåndtering. KPMG’s NGO-løsning er baseret på Microsoft Dynamics 365.

KPMG’s NGO-løsning baserer sig på best practice omkring håndtering af jeres donorer og medlemmer (herefter emner). Det er emnet, der er i centrum for løsningen og herigennem skabes der et 360-graders view, og brugerne af løsningen kan hurtigt finde frem til den information, de leder efter, og bruge det i andre sammenhænge.

Fokus for NGO-løsningen er at automatisere de mest forretningskritiske områder og processer, og løsningen har derfor flere standardintegrationer og connectors til de mest anvendte leverandører på markedet, samt deres systemer. Dette inkluderer blandt andet:

 • Betalingsservice
 • Danske Bank (Business Online)
 • SKAT
 • Navision
 • Online Fundraising
 • Link Mobility
 • Adresseopslag (Dawa)
 • Adressevask
 • Marketing Automation (Apsis, ClickDimensions)

Udover erfaring med standardintegrationer har vi også erfaring med at integrere til jeres hjemmesider, således at data om eksempelvis donationer, tilmeldinger og varekøb overføres automatisk til løsningen. 

KPMG’s implementeringserfaring
Igennem flere succesfulde implementeringer hos NGO’er har vi skabt en skræddersyet implementeringsmodel til NGO-branchen og jeres behov, som tager udgangspunkt i arbejdspakker og sprints. Denne implementeringsmodel sikrer, at vi i fællesskab kommer i mål med implementeringen og får afdækket alle jeres udtalte og uudtalte behov. Ligeledes sikrer implementeringsmodellen, at alle de nødvendige medarbejdere og interessenter er trænet og forberedt til Go-Live i jeres tempo. Dette inkluderer ligeledes vores anbefalede supportaftale, som gør, at I med sikkerhed kan forvente en investeret og langsigtet implementeringspartner i KPMG. KPMG hjælper jer i tilfælde af eventuelle driftsudfordringer og/eller fremtidige udviklings- og tilpasningsprojekter. Dette gør også, at I som partner løbende vil få adgang til vores nyeste versioner og integrationer til NGO-løsningen, der hele tiden bliver tilpasset og videreudviklet i relation til tendenserne på markedet.

Referencer:

 • DFUNK
 • Gigtforeningen
 • Scleroseforeningen

For yderligere spørgsmål om vores NGO-løsning og vores implementeringstilgang kontakt Martin Heding eller Christina Høst.

KPMG's advokatløsning
Arbejder du i advokatbranchen og er du interesseret i CRM eller søger efter et nyt CRM-system eller en implementeringspartner? Hos KPMG har vi udviklet en CRM-løsning specifikt til advokatbranchen baseret på den seneste industriindsigt samt best practise.

Forretningsmæssige fordele:
KPMG's CRM-løsning til advokatbranchen understøtter det kundevendte arbejde ved at strukturere information omkring relationer til kunder og eksterne samarbejdspartnere og således gøre informationen tilgængelig på tværs af forretningen. Ved at benytte en struktureret CRM-tilgang får I bedre og mere transparente salgsmuligheder. Dette skaber en mere rentabel salgsproces med mulighed for avanceret indsigt og derved mulighed for at oparbejde kompetencer og erfaring til fremtidige salg.

Dette understøttes konkret via:

 • En delt database af kunder, samarbejdspartnere og kontaktpersoner.
 • Et delt aktivitetsoverblik på kunder, partnere, henvisninger og opportunities tilføjet automatisk fra Outlook.
 • Et samlet overblik af relationer ind og ud af huset. Hvem kender hvem? Og hvem har sidst haft aktiviteter hos kunden?
 • Overblik over kundehenvisninger til og fra jeres samarbejdspartnere.
 • Gennemsigtighed på de fagområder, der arbejdes med hos kunden og de fagområder, hvor der er potentiale for at tilbyde dem bistand i fremtiden.
 • En Key Account Management-struktur, der hjælper med at sørge for smart opfølgning på kunder i en travl hverdag.
 • En mere struktureret salgsproces. I større tilbudsskrivninger skaber CRM rammerne for samarbejde i en salgsproces fra opportunity til salg.
 • Gennemsigtighed i krydssalg og opsalg - hvilke fagområder genererer opgaver til andre fagområder, og hvilke fagområder genererer yderligere salg inden for eget felt.

Systemet understøtter generelt nem håndtering af kunder og relationer med et multiplatformsystem, der tillader adgang via internetbrowsere og smartphoneapps, samt understøtter nem oprettelse af nye kunder og aktiviteter på farten med business card scanner og Outlook-integration.

Dashboards sikrer et bedre overblik over de samlede aktiviteter baseret på data i systemet ved hjælp af PowerBI, som integrerer til Microsoft Dynamics ud af boksen. PowerBI tillader yderligere integration til andre systemer, som gør det muligt at aggregere data fra flere systemer til ét samlet overblik over f.eks. solgte vs. realiserede timer på en given kunde.

Vores anbefalede leverancemodel til advokatbranchen er en agil fremgangsmåde, hvor vi, igennem workshops med jer identificerer de vigtigste fokusområder og implementerer disse først med fokus på adoption i forretningen. Igennem vores arbejde med it-implementeringer har vi erfaring med diverse modeller og fremgangsmetoder, og vi kan derfor tilpasse vores leverancer efter jeres organisation og behov.

Kontakt vores eksperter