close
Share with your friends

Har din organisation udfordringer med at omsætte jeres data til værdi? Har I behov for at få større indsigt i jeres forretning eller ønsker at forandre jeres processer ved intelligent brug af data? 

Mange organisationer oplever udfordringer med at aktivere deres data og få fuldt udbytte af deres digitale transformation. I KPMG har vi opbygget kompetencer og stor erfaring i at assistere vores kunder med at opnå deres digitale ambitioner ved at identificere organisationers udfordringer med og muligheder for bedre at udnytte deres data. Indsigt fra data skal indlejres i de systemer og processer, hvor organisationens aktiviteter bliver udført for at skabe mest mulig værdi. KPMG arbejder med BI, Analytics og data på tværs af både fagområder og systemer samt teknologiplatforme som SAP og Microsoft.

KPMG's Business Intelligence & Analytics-ydelser inkluderer:

  • BI-strategi og -organisation – vi supporterer jer på rejsen til at blive en datadrevet organisation.
  • Advanced Analytics – vi indlejrer kunstig intelligens og Machine Learning i jeres forretning for at realisere ny vækst, kontrollere risiko eller optimere performance.
  • Rapporterings- og visualiseringsløsninger – med udgangspunkt i jeres forretning rådgiver vi om samt designer og implementerer BI-rapporter, dashboards og KPI'er.
  • Datakvalitet og data management – vi tilbyder afprøvede metoder og rammeværk for at forbedre jeres datakvalitet.
  • Dataplatform og arkitektur – vi tilbyder design og implementering af fremtidssikret og skalerbar dataplatform og arkitektur.
  • Finansiel planlægning, forecasting og konsolidering – vi tilbyder best-in-class løsninger rangerende fra tilpasninger af eksisterende løsninger til implementering af hele IT-løsninger.

Kontakt vores eksperter