close
Share with your friends

Post-Merger Integration (PMI)

Post-Merger Integration (PMI)

Vores team arbejder tværfunktionelt og har erfaring fra flere sektorer

Vores team arbejder tværfunktionelt og har erfaring fra flere sektorer

I processen med at overtage eller fusionere med en anden virksomhed oplever mange virksomheder massive omvæltninger. Efter at have fokuseret skarpt på transaktionen har virksomheden en tendens til at undervurdere betydningen og kompleksiteten af PMI-fasen (Post-Merger Integration, PMI). En vellykket integration er afgørende for at realisere og maksimere værdien af en transaktion.


Fusioner skaber altid turbulens i organisationen, da nøglefunktioner og medarbejdere skal integreres på en sammenhængende måde på tværs af flere forretningsområder, herunder men ikke begrænset til forsyningskæder, produktion, back office-funktioner (Finans, HR, IT, Legal), samtidig med at organisationernes kulturer skal tilpasses til hinanden.


Ud over de problemstillinger, der opstår som følge af en fusion, er integrationsfasen typisk kendetegnet ved et stort tidspres, kritiske beslutninger og en række interessenter, der skal tages hensyn til, og som skal inddrages. Alle forhold er afgørende for at sikre en vellykket integration, samtidig med at eventuelle forstyrrelser i forretningskontinuiteten i integrationsfasen begrænses.


Hos KPMG Advisory forstår vi vigtigheden af den indsats, der skal ydes efter transaktionen for at realisere og maksimere handelsværdien, og vi har mange års erfaring med at styre de problemstillinger, der opstår i forbindelse med en virksomhedsfusion. Vores team arbejder tæt sammen med ejere og øverste ledelse for med succes at drive, koordinere og gennemføre deres virksomhedsintegration.


Vores team arbejder tværfunktionelt og har erfaring fra flere sektorer, forskellige typer af virksomhedshandler og ejerskabsstrukturer (private equity, store virksomheder), og som en del af KPMG-netværket har vi mulighed for at trække på fageksperter overalt i verden, hvilket gør det muligt for os at håndtere eventuelle specifikke nationale eller internationale integrationsudfordringer.


Vi støtter integrationsrejsen ved at dække følgende områder:

  • Etablering af et integrationsstyringskontor (Integration Management Office, IMO)
  • Etablering og styring af integrationsspor
  • Udfærdigelse af integrationssporenes arbejdsplaner, opsætning af mål, og monitorering af fremskridt
  • Design og implementering af ledelsesrapportering – der lever op til kravene fra både nye ejere og den eksisterende ledelse
  • Udvikling og opfølgning på realisering af synergieffekterne
  • Forandringsledelse og support til øverste ledelse
  • Forberedelse af ”Dag 1” for den effektive overtagelse af opkøbte virksomhed
  • Identificering og realisering af 'quick wins'
  • Identificering, prioritering og håndtering af de første 100 dage efter transaktionen herunder rationalisering af systemer, bibeholdelse af nøglemedarbejdere og opbygning af et ledelsesteam).

Kontakt os:
For yderligere information kontakt Jacob Friis, KPMG Advisory.
 

Følg os

 

Skal vi arbejde sammen?

 

loading image Tilbudsforespørgsel