close
Share with your friends

Post Acquisition – services

Post Acquisition – services

KPMG kan hjælpe med de udfordringer, som både den nye ejer og den nyligt opkøbte virksomhed står overfor.

KPMG kan hjælpe med de udfordringer, den nye ejer og nyligt opkøbte virksomhed møder.

I forbindelse med et ejerskifte oplever mange virksomheder massive omvæltninger. Udfordringerne er specielt store, hvis de nye ejere har en markant anderledes tidshorisont for succes end de tidligere ejere. Forventninger om transparens i rapportering og detaljegrad i budgetfasen er ofte kilde til problemer i samarbejdet mellem de nye ejere og den eksisterende topledelse.

Vi oplever, at kommunikation, fokus og tidshorisont er markant anderledes, specielt hvis de nye ejere er en private equity virksomhed (PE). Ligeledes er involvering fra bestyrelsen mere operationel end for traditionelle danske bestyrelser. 

KPMG kan hjælpe med de udfordringer, som både den nye ejer og den nyligt opkøbte virksomhed står overfor. Vi forstår begge parter og kan dermed optimere overgangen til nyt ejerskab, hvad enten der er tale om integration i en større virksomhed eller introduktion til PE-ejerskab.

Følgende emner er omfattet:

  • Evaluering af finansfunktion og implementering af organisatoriske og operationelle forbedringer 
  • Design og implementering af ledelsesrapportering, der tilgodeser både den nye ejergruppe og den eksisterende ledelse
  • Hvor tjener vi penge – analyse af lønsomhed på produkt, kunde og salgskanalniveau
  • Sparring med topledelse og forandringsledelse
  • Road map for initiativer og projekter

Følg os

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Tilbudsforespørgsel