Hos KPMG forstår vi vigtigheden af performance management og analytics som et solidt grundlag for effektiv beslutningstagning og for at drive performance i organisationen.

Performance management fungerer som det vigtigste instrument til at operationalisere og sikre strategiske mål, der er fastlagt af topledelsen. Det tjener til at drive og tilpasse KPI'er og performance på tværs af organisationen mod fælles mål, samt understøtter virksomhedens strategiske ambition.

For at sikre succesfuld performance management er det vigtigt, at finansfunktionen tager ansvar for performance management-processen, definerer den rigtige model samt sikrer, at information og indsigt stilles til rådighed for relevante beslutningstagere, før kritiske beslutninger tages.

Hos KPMG har vores team mange års erfaring med at støtte organisationer med at designe strategiske mål, KPI'er og opbygge effektive performance management-modeller. Vi hjælper vores kunder gennem performance management-processen ved at facilitere tilgangen og give relevante input i forhold til best practice.

Vi understøtter desuden finansfunktioner ved at anvende advanced analytics til at opbygge effektiv, automatiseret og indsigtsfuld performance management-rapportering. Med den øgede adgang til både intern og ekstern data for finansorganisationer skal den fremtidige finansfunktion tage ejerskab af brugen af analytics i R og blive frontløber i forhold til brug af algoritmer og advanced analytics til at skabe mere datadrevet indsigt.

KPMG understøtter finansfunktioner i at anvende avanceret analyse i performance management-processen for yderligere at optimere og give ny indsigt i rapporteringen.

Vores ekspertise spænder over følgende områder:
  • Evaluering og vurdering af den nuværende performance management-model
  • Udvikling og design af performance management-modeller fra strategi til individuelle KPI'er
  • Design, implementering og automatisering af performance management-modeller
  • Vurdering og design af advanced analytics to som analyse redskab til performance management-modellen
  • Interaktiv rapporteringsværktøj ved hjælp af PowerBI, QlikView, Tableu, Alteryx etc.

Kontakt vores eksperter