Den hastige udvikling af coronavirus (COVID-19) har skabt en alvorlig, verdensomspændende sundhedskrise. Udover de menneskelige omkostninger medfører udbruddet også store konsekvenser for den globale økonomi. Da vira ikke kender nogen grænser, vil virkningen fortsat sprede sig. Virksomheder over hele verden, herunder Danmark, står allerede over for betydelige udfordringer og trusler.

KPMG tilbyder erfarne ressourcer til at støtte og rådgive vores kunder om, hvordan de kan iværksætte øjeblikkelige krisestyringstiltag i forhold til COVID-19-situationen ved at etablere "overlevelsesstrategier" på både kort og mellemlang sigt for at undgå kaotiske tilstande, der udgør en trussel for virksomheden.

Ud over at iværksætte øjeblikkelige tiltag bør organisationer benytte lejligheden til at reflektere over, hvordan de bedst kommer sikkert igennem krisen, herunder hvilke tiltag som fremover kan sikre, at virksomheden står bedst muligt rustet til at tackle fremtidens udfordringer.

Vores øjeblikkelige COVID-19-krisestyringstiltag inkluderer likviditetsstyring, hurtig omkostningsreduktion, anvendelse af regerings hjælpepakker og krisescenarie-simulering.

Likviditetsstyring

 • Daglig likviditetsstyring for at sikre likviditet
 • Ugentlig dynamisk og scenariebaseret kontanthåndtering
 • CAPEX-prioritering
 • Prioritering af kreditorbetaling og debitorstyring.

Hurtig omkostningsreduktion

 • Identifikation af nødvendige initiativer til omkostningsreduktion baseret på tilgængelige data og råbalancer
 • Analyse af igangværende projekter og pipeline for at beslutte, om de skal sættes på pause, udsættes eller annulleres
 • Sparring med ledelsen om betalingsudsættelser.

Anvendelse af hjælpepakker

 • Gennemgang og analyser af, hvordan regeringens hjælpepakker kan hjælpe vores kunder og deres indvirkning på forretningen på kort og lang sigt
 • Påvirkning af skatter, moms, omkostningsdækning, indtægtstab og kreditfaciliteter.

Krisescenarie-simulering

 • Modellering og simulering af flere krise- og krisestyringsscenarier
 • Simulering af indflydelse på flere scenarier for kontanthåndtering, toplinje og bundlinje.

Kontakt vores eksperter