close
Share with your friends

Rapportering og rådgivning om bæredygtighed

Rapportering og rådgivning om bæredygtighed

Bæredygtighedsrapportering skaber værdi, og sikrer compliance, reducerer risici, skaber tillid og muliggør partnerskaber og innovation.

Bæredygtighedsrapportering skaber værdi både for interessenter og virksomheder.

Bæredygtighedsrapportering skaber værdi både for interessenter og virksomheder og sikrer compliance, reducerer risici, skaber tillid og muliggør partnerskaber og innovation. Det er oplagt at indeholde ESG-nøgletal i bæredygtighedsrapportering. Ændring af juridiske rapporteringskrav spiller også en væsentlig rolle for ikke-finansielle oplysninger. Strategisk bæredygtighedsrapportering er dermed et forretningskritisk element både i intern og ekstern kommunikation og et vigtigt redskab til at formidle værdien af bæredygtighed til interessenter.
 

KPMG kan assistere med:
 

  • Best practice-rapportering
  • Compliance og readiness review (årsregnskabsloven)
  • Rammer og standarder (GRI, IIRC, UNGC COP, SDG’s mv.)
  • Rådgivning om strategiske og redaktionelle elementer i best practice-rapportering
  • Procesudvikling og optimering af rapportering om bæredygtighedsdata
  • Uafhængig påtegning af bæredygtighedsrapporter

Følg os

 

Skal vi arbejde sammen?

 

loading image Tilbudsforespørgsel