close
Share with your friends

Særlig rådgivning til familieforetagender

Særlig rådgivning til familieforetagender

Jeres virksomhed har noget helt særligt, som ingen anden virksomhed har – familieaspektet. Denne forskel kan spille en vigtig rolle, når det kommer til beslutningsprocessen, og den kan være både til fordel eller ulempe. Vi forstår, at jeres familieforetagendes vækst og bæredygtighed afhænger af balancen mellem virksomhedens behov og familiemedlemmernes forventninger. Med deres viden og erfaring med familieforetagender over hele verden har KPMG Enterprises rådgivere arbejdet med virksomheder – store som små – for at adressere virksomhedens såvel som familiens behov.


Planlægning af generationsskifte

Når det drejer sig om at lede en virksomhed, kan den sværeste beslutning vedrøre generationsskifte. Som ejerledere vil I gerne træffe de rigtige beslutninger for jeres virksomhed – og jeres familie. Det er afgørende at begynde i god tid for at sikre en ukompliceret overgang. Ved at tage beslutningerne og udarbejde en tidsplan for overgangen kan I undgå konflikter og opbygge den støtte og dækningskøb, jeres efterfølger har brug for.
KPMG Enterprises rådgivere med speciale i familieforetagender kan hjælpe jer med at håndtere de ømtålige emner, der følger med generationsskifte, og sørge for fortrolig rådgivning om implikationerne af en given beslutning, jeres familie måtte tage. Når tiden kommer, kan vi også hjælpe jeres efterfølger med at påtage sig sin nye rolle.

Ledelse af familieforetagender

At starte et familieforetagende er relativt let, men at holde det i live i flere generationer er ofte vanskeligt. Det siges ofte, at det typiske familieforetagende går fra fattigdom til velstand og tilbage til fattigdom i løbet af tre generationer. Bedre ledelse af familieforetagendet kan forbedre præstationen og tilfredsstille alle familiemedlemmernes forventninger. Etablering af ledelsesrammer, der tager højde for familiestrukturen, og et etisk regelsæt for familiemedlemmerne kan hjælpe jeres familie med at håndtere ændringerne i virksomheden konstruktivt. Det kræver, at familien gennemtænker vigtige scenarier, før det er nødvendigt at træffe vigtige beslutninger og sørger for enighed om de vigtige familie- og forretningsmål.

Vækst

Vækst er en afgørende faktor for at sikre fortsat forretningsmæssig succes. Selvom de fleste virksomheder kan opnå vækst organisk, kræver det både betydelig tid og indsats. For at opnå solid og bæredygtig vækst skal iværksættervirksomheder overveje alle markedsmæssige muligheder, herunder at finde frem til komplementære virksomheder, der kan opkøbes, muligvis frasælge afdelinger, der ikke er en del af kerneydelsen, outsource funktioner for at opnå bedre rentabilitet og potentielt udvide på nye vækstmarkeder.

Sikkerhed

Behovet for effektiv risikostyring og -håndtering er altafgørende i et miljø, der er præget af høj grad af granskning fra myndigheders side. Det er vigtigt at få minimeret disse risici i en iværksættervirksomhed; ikke kun for virksomhedens egen skyld, men også af hensyn til familien, ejendomme og kapital. At få implementeret kontroller og sikret ny finansiering, effektiv skattehåndtering og -optimering vil have positiv indvirkning på jeres virksomheds bundlinje.

Exitstrategi

I de tilfælde, hvor der ikke er familiemedlemmer fra den næste generation, der er parate, villige eller i stand til at overtage virksomheden, er der mere brug for en exitstrategi end en generationsskifteplan. Salget af jeres virksomhed er ofte noget, der kun sker én gang i livet, og der er kun én mulighed for at gøre det rigtigt. Der er mange muligheder, der skal overvejes, når man overvejer en forlade familieforetagendet. KPMG Enterprises rådgivere med speciale i familieforetagender kan hjælpe jer med at undersøge de muligheder, der er, og assistere med selve transaktionen.

Formueforvaltning

I har arbejdet hårdt for at opbygge jeres virksomhed og skabe succes. Nu hvor I ser ind i fremtiden, vil I gerne have, at den forbliver på gode hænder. Samtidig ønsker I at bibeholde jeres personlige formue og videregive den til fremtidens generationer.
KPMG Enterprises rådgivere med speciale i familieforetagender kan hjælpe jer med at udvikle en formueplanlægning, der overfører formue til jeres arvinger og en generationsskifteplan for jeres virksomhed på en måde, der tager jeres behov i betragtning. Ved at tænke på fremtiden i dag kan I nedtone mange af de risici, der er forbundet med ikke-planlagte transaktioner, bl.a. familiekonflikter, høje skifteafgifter og andre gebyrer.

Filantropi

Som succesfuld iværksætter eller ejerleder af en virksomhed er I klar over vigtigheden af at give noget tilbage til lokalsamfundet – enten tid, viden, penge eller aktiver. Men det at give til andre kan også være en effektiv del af jeres skattehåndterings- og formueforvaltningsprogram.
KPMG Enterprise rådgivere med speciale i familieforetagender kan hjælpe jer med at maksimere effekten af jeres filantropiske indsats, både for de organisationer og sager, I støtter, såvel som jeres personlige skatteplan. Vi hjælper jer med at finde den bedste måde at strukturere jeres støtte, så I kan være generøse, mens I samtidig er skatteeffektive.
 

Følg os

 

Skal vi arbejde sammen?

 

loading image Tilbudsforespørgsel