close
Share with your friends

Særlige ydelser til at etablere virksomheden

Særlige ydelser til at etablere virksomheden

Forretningsplanen

At få udarbejdet en holdbar forretningsplan er altafgørende for enhver opstartsvirksomheds succes. KPMG Enterprise hjælper iværksættere med at udarbejde robuste planer, der er bygget op omkring en detaljeret strategi for alle led i organisationen: økonomi, salg og marketing, drift, supply chain, indkøb og alt det tekniske. Som led i vores planlægningsproces sørger vi for at analysere de nuværende processer, analysere data for at afdække markedstendenser og identificere de områder, der giver de største muligheder.

Finansiering af den nye virksomhed

I har en fantastisk forretningsplan. Nu skal I have sikret den økonomiske støtte, der skal til for at realisere planen. Men hvilke finansieringsmuligheder findes der for iværksættere? Findes der offentlige tilskudsplaner til at starte virksomhed i jeres område? Kan jeres ide tiltrække strategiske investorer eller økonomiske bagmænd?

KPMG Enterprises rådgivere kan hjælpe jer med at finde frem til lige netop den finansieringsplan, som I skal bruge til at få skub i virksomheden. Og det gælder lige fra de tidligste stadier af driften til at hjælpe jer med at skabe kontakt til mulige investorer. Vi samarbejder med jer hele vejen for at omsætte jeres vision til virkelighed.

Incitamenter for forskning og udvikling

Som iværksættere ved I, hvor vigtigt beliggenhed er for virksomhedens succes. Når det gælder incitamenter for forskning og udvikling, kan beliggenheden have stor indflydelse på jeres omkostninger som følge af udbuddet af incitamenter samt indvirkningen af de relaterede omkostninger på andre skattefordele.

KPMG Enterprises rådgivere i KPMG's medlemsfirmaer kan hjælpe jer med at gennemgå incitamenterne og de skattemæssige konsekvenser, således at I bedre kan vurdere nettoomkostningerne ved at få udført jeres forskning og udvikling i et land eller område frem for et andet. Vores rådgivere kan også informere jer om andre offentlige tilskud og incitamenter, som I kan drage fordel af. Og de kan også hjælpe jer med at finde frem til den bedste beliggenhed til jeres aktiviteter, så I kan fokusere på fremtiden.

Forretningsstrategi

Når der skal gøres forretninger, er status quo ikke langtidsholdbar. Der er ingen tvivl om, at I vil stå over for en lind strøm af trusler, f.eks. i form af nye teknologier, konkurrence eller branchemæssige omvæltninger. Som ejerledere skal I have styr på fremtiden i dag, så I kan opbygge en bæredygtig model for jeres virksomhed.

Vores rådgivere kan hjælpe jer med at gennemgå jeres forretningsmodel og bistå med at identificere strategiske tiltag, som vil understørre jeres målsætninger. Det gør vi gennem rådgivningsforløb, der fokuserer på at hjælpe jer med at udvikle den rette strategi til jeres virksomhed. Efterfølgende hjælper vi jer med at gennemføre, kontrollere og løbende tilpasse jeres strategi.

Selskabsskat

Med vores effektive skatterådgivere kan I til enhver tid holde styr på udviklinger og vigtige problemstillinger. Når der gennemføres ændringer i skatteregler, kan vores hurtige analyser hjælpe jer med at forstå, hvordan jeres virksomhed vil blive påvirket, så I har tid til at tilpasse jeres skatteprocesser i overensstemmelse dermed.

KPMG Enterprises rådgivere i alle KPMG's medlemsfirmaer samarbejder med iværksættervirksomheder som jeres for at kunne udarbejde omfattende planer til at håndtere eller mindske jeres skattebetalinger. Vores rådgivere kan vurdere effektiviteten af jeres forretningsmæssige strukturer og identificere mulige skattebesparelser og i samarbejde med jer udvikle en skræddersyet skattemodel, der passer til jeres virksomhed.

International ekspansion

Når det gælder vækst, skal man tænke i grænseoverskridende baner. Et ønske om at udvide internationalt kan være foranlediget af alt fra at udvide markedet til at nedsætte omkostningerne. Der følger dog også nogle risici med i købet, f.eks. forskellige regler og krav, skattemæssige virkninger foruden kulturmæssige og sproglige barrierer.

KPMG Enterprise har rådgivere i 156 lande, hvilket sikrer, at I får adgang til lige netop de ressourcer og oplysninger, som I skal bruge for at føle jer trygge ved jeres ekspansionsstrategi. Vi udnytter vores globale ekspertise gennem lokale eksperter for at hjælpe jer med at forstå de risici, der påvirker jer, og hvordan I kan mindske dem, således at I kan indtage lige præcis de markeder, som I gerne vil vækste på.

Sikkerhed

Behovet for effektiv risikostyring og -håndtering er altafgørende i et miljø, der er præget af høj grad af granskning fra myndigheders side. Det er vigtigt at få minimeret disse risici i en iværksættervirksomhed; ikke kun for virksomhedens egen skyld, men også af hensyn til familien, ejendomme og kapital. At få implementeret kontroller og sikret ny finansiering, effektiv skattehåndtering og -optimering vil have positiv indvirkning på jeres virksomheds bundlinje.

Personskat

Som ejerleder af en virksomhed eller som ny iværksætter vil selskabsskat ikke være jeres eneste bekymring. For effektivt at kunne håndtere skattebyrden er det vigtigt at forstå, hvordan skatteregler og -ændringer kan påvirke både jeres egen skattesituation såvel som jeres familiers.
Udfordringen ligger i, at personskattelovgivningen ofte er kompleks, og at reglerne hurtigt kan ændre sig. KPMG Enterprises rådgivere kan hjælpe jer med at vurdere de skatteregler og problemstillinger, der påvirker, eller kan påvirke, beskatningen af jer som personer samt jeres familier, således at I står bedre rustet til at håndtere jeres samlede skattebyrde og samtidig overholder alle skattelove.

Børsnotering

At gå på børsen er en spændende proces. Det giver prestige og langt højere synlighed på markedet. Det medfører dog også en del nye risici, herunder komplekse krav til udarbejdelse og indberetning af regnskaber. Derudover skal man også kunne håndtere nye interessenter – foruden bestyrelsen og aktionærerne.

For at få størst muligt udbytte skal I både være velinformerede og velforberedte. Vores rådgivere kan hjælpe jer med at afgøre, om en børsnotering er den rette løsning for jeres virksomhed. Hvis I vælger at gøre det, kan vi hjælpe jer med at håndtere selve noteringsprocessen og drive virksomhed som børsnoteret offentlig virksomhed.

 

Følg os

 

Skal vi arbejde sammen?

 

loading image Tilbudsforespørgsel