Ved at agere på den strategiske agenda understøtter vi vores kunder og hjælper dem med at være på forkant med fremtidige udfordringer, udnytte muligheder og udføre projekter effektivt.

KPMG i Danmarks Financial Services-afdeling leverer ydelser inden for revision, skat og rådgivning til alle brancher på tværs af sektoren

  • Forsikringsselskaber    
  • Pengeinstitutter
  • Kapitalforvaltning

Fokus på mange områder inden for det finansielle

Vi arbejder tæt sammen med vores kunder. Vi fokuserer på vigtige emner, herunder risiko- og lovgivningsmæssige ændringer, driftseffektivisering og effektivitet samt kunde- og kanaloptimering. 

Risiko- og lovgivningsmæssige ændringer

Rationalisering af compliance-omkostninger, optimering af skattetransparens, håndtering af markedsadfærdsmæssige risici, ændring af intern revision-funktioner, forbedring af cyber-robustheden, opfyldelse af kravene vedrørende hvidvask samt andre tiltag til yderligere styrkelse af ledelses-, risiko- og compliance-programmer.

Driftseffektivisering og -effektivitet

Forbedring af effektiviteten og produktiviteten ved at styrke jeres omkostningsstyring, forretningsmodeller, indkøb og outsourcing, shared services, salgsrelationer, teknologisystemer og organisationsstruktur.

Kunde- og kanaloptimering

Tilpasning af jeres medarbejderantal, processer og teknologier for at forbedre kundeoplevelsen med en vifte af kundefastholdelsesstrategier, vækststrategier, kundeopdelingsstrategier, dataanalysestrategier og digitale strategier. 


Industrier


Mød vores eksperter