close
Share with your friends

Forlænget frist for indsendelse af årsrapporter

Forlænget frist for indsendelse af årsrapporter

Indsendelsesfristen for årsrapporter til Erhvervsstyrelsen er som følge af COVID-19-situationen midlertidigt forlænget med 3 måneder fra de nuværende 5 måneder.

1000

Kontakt os

Relateret indhold

Den forlængede frist gælder for alle selskaber, erhvervsdrivende fonde mv., der er omfattet af årsregnskabsloven og finansielle virksomheder. Forlængelsen er ikke betinget af, at virksomheden har vanskeligheder ved at opfylde pligten som følge af COVID-19.

Virksomhederne tillades samtidig at fravige deres vedtægtsbestemmelser, eksempelvis bestemmelser om tidspunkt eller frist for afholdelse af ordinær generalforsamling.

Afgifter, som et selskabs øverste ledelse pålægges ved for sen indberetning af årsrapport til Erhvervsstyrelsen, bliver som konsekvens af fristforlængelsen beregnet i forhold til den nye indberetningsfrist.

Den forlængede frist betyder, at unoterede virksomheder med regnskabsår, der følger kalenderåret, skal indsende årsrapport for 2019 senest den 31. august 2020, og at f.eks. virksomheder med balancedag den 31. marts 2020 skal indsende årsrapport senest den 30. november 2020.

Selvangivelsesfristerne for indkomståret 2019, der normalt ligger en måned efter indsendelsesfristerne for årsrapporter, rykkes til den 1. september 2020 for alle selskaber. Indkomståret 2019 omfatter regnskabsår med balancedag, der ligger i perioden fra den 30. september 2019 frem til den 31. marts 2020

Følg os

 

Skal vi arbejde sammen?

 

loading image Tilbudsforespørgsel