Alt imens virksomheder reagerer på følgerne og usikkerheden forbundet med coronaudbruddet (COVID-19), er det vigtigt at være på forkant med de tiltag, regeringerne har indført verden over i forhold til overholdelse af frister for indbetaling af moms og skat og skattefradrag samt de skattemæssige konsekvenser af andre beslutninger, som virksomheden træffer som f.eks. flytning af medarbejdere.

Overvej styring af pengestrømme (cash flows) og planlægning

 • Pengestrømme kan komme under pres både under og i tiden efter coronaudbruddet. Da indgående pengestrømme kan falde, er virksomheder nødt til aktivt at styre deres udgående pengestrømme.
 • Dette kan for eksempel omfatte (1) ansøgning om udsættelse af indgivelse af selvangivelse og udsættelse af betalinger, når virksomheden kommer i økonomiske vanskeligheder, (2) hurtig behandling af skatterefusioner, (3) konstatering af, hvorvidt fradragsberettigede tab er nøjagtigt beregnet og (4) styring af tidspunktet for fakturering af moms.

Hold øje med skattefradrag, incitamenter og forlængelse af indberetningsfrister

 • I Kina har de nationale myndigheder, herunder finansministeriet (Ministry of Finance, MOF), den statslige skattemyndighed (State Taxation Administration, STA) og den generelle toldadministration (General Administration of Customs, GAC) sammen med lokale myndigheder fastlagt en række skattefradrag og præferenceforanstaltninger til at støtte virksomheder og borgere, herunder forlængelse af frister for indberetning af skatter, indkomstskat og incitamenter og fritagelse for moms.
 • Regeringer i andre berørte områder anvender også skattemæssige incitamenter og skattelettelser, og mange overvejer stimulerende finanspolitiske foranstaltninger, herunder skattemæssige foranstaltninger til at fremme forbruget, beskæftigelsen og kapitalinvesteringer. Læs mere om specifikke fritagelser og foranstaltninger i Kina her – China announces tax relief measures to tackle coronavirus disruption.

Hold dig ajour om skattereglerne i forhold til donationer

 • Støtte i form af donationer fra både virksomheder og enkeltpersoner til berørte lokalsamfund og som hjælp til medicinsk behandling er meget udbredt i Kina. Som altid er der fokus på at sikre, at skattepolitikker ikke står i vejen for sådanne tiltag.
 • Bekendtgørelse 6 giver kinesiske indenlandske virksomheder to muligheder for at opnå skattefradrag for donationer. De kan enten skattefrit importere varer købt oversøisk til donationer, eller de kan yde direkte donationer baseret på skatteudskudte leverancer, opbevaret i særlige toldkontrolzoner. Virksomheder kan endvidere foretage direkte donationer til sundhedsorganisationer, som har behov for hjælp, på en rettidig og skatteeffektiv måde.
 • Endvidere er bundne varer, der er produceret, mens handelsordninger er under udarbejdelse af kinesiske indenlandske virksomheder også skattefritaget i forbindelse med donationer.

Gennemgå kontrakter

 • Hvor der kan være usikkerhed omkring kontrakter som følge af coronasituation, tilrådes det at overveje at få juridisk rådgivning og derefter indlede proaktive drøftelser med de kontraherende parter, samtidig med at man husker at anerkende betydningen af ​​længerevarende forretningsrelationer og de udfordringer, som mange virksomheder står overfor i den aktuelle situation.
 • Det er muligt, at dette virusudbrud kan betragtes som en force majeure-hændelse i forhold til visse kontraktuelle forpligtelser i nogle jurisdiktioner, især i Kina, og det vil så være baseret på den præcedens, der blev skabt under SARS-udbruddet i 2003. Mere information om overvejelser i forbindelse med kontrakter findes her.

Overvej medarbejderne og relaterede skattekrav

 • Virksomheder, der overvejer at flytte medarbejdere fra det kinesiske fastland til at arbejde i en anden jurisdiktion, permanent eller via fjernarbejde i den mellemliggende periode, skal være opmærksomme på eventuelle individuelle og selskabsskattemæssige konsekvenser af hver ordning og overveje at fastlægge de omkostninger for selskabet, der er forbundet hermed, inden flytningen iværksættes.
 • Ved gennemgang af hjemsendelse af medarbejdere eller planer for fjernarbejdspladser skal virksomheder tage hensyn til de potentielle krav i forhold til indvandring og skattemæssige krav til compliance, der er relateret til sådanne flytninger.
 • Nogle virksomheder implementerer også alternative og fleksible medarbejderordninger i denne periode, herunder ferie helt uden eller med delvis løn, eller pålægger medarbejderne at afholde ferie eller foretager afskedigelser som en sidste udvej. De juridiske og skattemæssige konsekvenser af disse ændringer skal overvejes nøje.

Udnyt teknologien

 • For at begrænse risikoen for spredning af epidemien opfordrer skattemyndighederne skatteyderne til at håndtere skattespørgsmål hjemmefra, f.eks. ved hjælp af et e-skattekontor og mobilapplikationer.
 • Udfordringer i forhold til medarbejdere, der skal arbejde hjemmefra, har fået mange virksomheder til at overveje automatiseringsværktøjer for at sikre, at forretningsgange udføres på forsvarlig vis, samtidig med at de beskytter medarbejdernes sundhed.

Følg os

Kontakt os