close
Share with your friends
ifrs2019

Illustration af ændringer til IFRS-årsrapporten 2019

Illustration af ændringer til IFRS-årsrapporten 2019

I vores IFRS-helårspublikation illustrerer vi de nye regler, der er obligatoriske for 2019 for IFRS-aflæggere i Danmark.

I forhold til 2018-udgaven er følgende ændringer foretaget:

  • Indledningen til anvendt regnskabspraksis er opdateret med de standarder og fortolkningsbidrag, der er obligatoriske fra 1. januar 2019.
  • Den nye standard vedrørende leasing IFRS 16 Leases er indarbejdet. Standarden træder i kraft for regnskabsår, der påbegyndes 1. januar 2019 eller senere. Den nye leasingstandard indeholder forskellige overgangsregler og praktiske lempelser. De oftest forekommende valg, en virksomhed skal træffe i forbindelse med implementeringen og de oplysninger, der skal gives i årsrapporten 2019, er illustreret i denne publikation.
  • Ændringer til note 8: Ny regnskabsregulering er opdateret med vedtagne, ikke-ikrafttrådte standarder og fortolkningsbidrag pr. 31. december 2019.
  • I appendiks 1 finder du en skematisk oversigt over de nye bestemmelser, der er obligatoriske for IFRS-aflæggere i EU for 2019.
  • I appendiks 2 har vi givet et overblik over vedtagne, ikke-ikrafttrådte standarder og fortolkningsbidrag, som først er obligatoriske fra 2020 eller senere.

Vi håber, at du får glæde af vores publikation.

Følg os

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Tilbudsforespørgsel