De udfordringer, som nutidens CFO står over for, relaterer sig ikke udelukkende til finansiering og regnskabsmæssige forhold. CFO'ens ansvarsområder har ændret sig og omfatter nu også emner af mere strategisk karakter.

KPMG har sammen med CFO Insights lavet en undersøgelse, der omfatter mere end 100 danske CFO'er, og belyser CFO'ens rolle i danske virksomheder. Den kaster lys over de muligheder og udfordringer, som CFO'en skal håndtere i en tid med store ændringer. Dette er de tre væsentligste resultater fra undersøgelsen:

1. Digitalisering er ikke en teknisk udfordring, men derimod et personalemæssigt problem

Manglen på kvalificeret arbejdskraft, herunder kompetencer på CxO-niveau, fremstår som den største udfordring ved overgangen til en digital økonomifunktion ifølge danske CFO'er i 2019.

2. Digitale teknologier har stort potentiale, men er endnu ikke modne til at blive implementeret

Nye digitale teknologier gør det muligt for økonomifunktionen at blive bedre, hurtigere og stærkere. På trods heraf er danske CFO'er af den opfattelse, at kun nogle få nye teknologier er modne nok til at blive implementeret.

3. Den strategisk tænkende CFO er bekymret for muligheden for at redefinere forretningsmodellen

Danske CFO'er bruger nu størstedelen af deres tid på strategi og mener, at den største strategiske udfordring består i at redefinere virksomhedens forretningsmodel og at forblive relevant i kundernes bevidsthed. 

Følg os