Illustration af ændringer til IFRS-delårsrapporten 2019

Illustration af ændringer til IFRS-delårsrapporten 2019

Vi har opdateret vores "Illustration af ændringer til IFRS-delårsrapporten 2019". Ingen af de nye standarder og fortolkningsbidrag, der er obligatoriske for IFRS-aflæggere i EU for 2019, medfører nye eksplicitte oplysningskrav i delårsregnskabet. Vi har derfor valgt udelukkende at præsentere de primære opgørelser, indledningen til anvendt regnskabspraksis, som skal tilpasses med de nye standarder og fortolkningsbidrag, der implementeres i delårsregnskabet, og samtidig give vores anbefalinger til, hvordan delårsregnskabet bør oplyse om effekten af den nye leasingstandard IFRS 16.

1000

Relateret indhold

Ny publikation "Illustration af ændringer til IFRS-delårsrapporten 2019"

Velkommen til vores IFRS-delårspublikation

Dette er vores IFRS-delårspublikation, hvor vi illustrerer de nye regler, der er obligatoriske for 2019 for delårsrapporter, der aflægges efter IFRS (IAS 34) og yderligere danske krav til delårsrapporter.

Vi har forudsat, at kun IFRS 16 Leases har indflydelse på indregning og måling i DK Papir Industri A/S. Effekten af implementeringen er beskrevet i note 1 Anvendt regnskabspraksis.

Ændringer i forhold til sidste års version er markeret med lyseblå.

  • Hæftet er opbygget, så du på højre side i de viste noter finder en illustration af de nye krav, mens du på venstre side finder forklaringer og referencer til de pågældende IAS og IFRS-standarder.

  • I appendiks 1 finder du en oversigt over de ændringer, der påvirker 2019.

  • I appendiks 2 finder du vores tjekliste til delårsrapporten aflagt efter IAS 34 med tillæg af danske oplysningskrav. Tjeklisten kan desuden fås i Excel hos din daglige revisor. 

KPMG P/S, Dampfærgevej 28, 2100 København Ø, Tel: +45 7070 7760, CVR no. 25578198

KPMG Acor Tax P/S, Tuborg Havnevej 18, 2900 Hellerup, Tel: +45 3945 1700, CVR no. 34082200

© 2022 KPMG P/S and KPMG Acor Tax P/S, both entities being Danish limited liability partnerships and member firms of the KPMG global organisation of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

For more details about the structure of the KPMG global organisation please visit https://home.kpmg/governance

Følg os

 

Skal vi arbejde sammen?

 

loading image Tilbudsforespørgsel